Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Le marché flottant (Cai Rang, Vietnam) (6642795155)

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (171): Scholarly publishing series: Keeping it simple
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (26) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nếu người hay vật không được nêu ra một cách rõ ràng, nhất quán dẫn tới nhầm lẫn đối với người đọc.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. In addition to the proposed procedure considering the variability of the control factors, it can
concurrently perform censored data analysis for replicated and unreplicated experiments.

10. They showed in an earlier investigation [4] that the turned parts on CNC lathes have continuous
forms.

11. They stated in their report the manner in which changes should be made.

12. The graduate student reported to the academic advisor that his experiments were almost finished.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (171) Scholarly publishing series: Keeping it simple
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel prediction model to identify the turnover rate of customers in the medical sector and determine how to retain them.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a database containing pertinent hospital patient data can be utilized through use of a data mining method to identify the factors associated with customer turnover rate. Pertinent literature can be reviewed to confirm the reliability of variables in the database. Next, questionnaires can be sent to hospital administrators regarding the level of customer satisfaction, with those results subsequently analyzed.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed prediction model can be adopted to design and implement precautionary measures towards customer turnover rates in related fields. In addition to identifying the major factors underlying customer turnover rate, the proposed model can offer feasible strategies to cope with this dilemma and achieve management goals.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed model can contribute to efforts to maintain customers in the highly competitive medical market sector as well as provide a valuable reference for healthcare managers in enhancing customer relations.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s