Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

Cầu Rạch Miễu 1

Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ
thuật)
– Mô tả bối cảnh của bộ phận hoặc phòng ban trong tổ chức lớn hơn
– Nêu rõ cơ cấu tổ chức của bộ phận hoặc phòng ban này
– Chỉ ra những điểm mạnh của nhân viên và trình độ học vấn/kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực cụ
thể
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (177): How to Publish in a Top Journal (4/11)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)
Giới thiệu một phòng ban hoặc bộ phận chuyên môn (phần 1) (Tiếng Anh Tiếp thị trong Quảng cáo kỹ thuật)

* Mô tả bối cảnh của bộ phận hoặc phòng ban trong tổ chức lớn hơn

Ví dụ tham khảo
Although not directly generating revenues for the company, the Programming Division still plays an indispensable in daily operations by integrating the efforts of other divisions to execute a cohesive business strategy based on customer relations management-related practices (CRM) and other marketing strategies.

* Nêu rõ cơ cấu tổ chức của bộ phận hoặc phòng ban này

Ví dụ tham khảo
As a leading cord blood bank in Taiwan with the safest cord blood cryopreservation facility in Asia, Sino Cell Technologies (SCT) provides high quality cord blood stem cell processing and storage capabilities. Within the organization, the Cord Blood Registry processes, tests and stores cord blood stem cells, assuming responsibility for processing, quality control and quality-assurance metrics that comply with FDA guidelines.

* Chỉ ra những điểm mạnh của nhân viên và trình độ học vấn/kinh nghiệm làm việc trong một lĩnh vực cụ thể

Ví dụ tham khảo
Comprising a departmental head, four civil engineers, five technicians and an administrative assistant, 75% of the departmental staff has acquired at least a bachelor’s degree in a construction engineering-related field. Recruited through the human resources division via newspaper advertisements and a rigorous interview process, departmental staff adopts a professional and congenial attitude towards serving its clients and the general public.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise595.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise596.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise597.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise598.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise599.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise600.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (177) How to Publish in a Top Journal (4/11)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (24) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Radiotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should attempt to understand the distribution of neutron radiation pollution not only to reduce the dosage of neutrons in the workplace, but also to decrease the exposure level to as low as reasonably achievable (ALARA) standards.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the distribution, leakage and energy of neutron can be determined using a radiation meter and TLD 600-700. The door for the Linac treatment room can then be designed to avert neutron pollution, which is detected by detectors.

Kết quả dự kiến: Additionally, the neutron distribution in the treatment room can be evaluated with respect to the proper organ dosage for clinical patients. Moreover, the quantity of neutron pollution can be examined using different Linac machines.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to providing a valuable reference for other hospitals in establishing a linear accelerator, results of this study can enable clinicians to determine the proper absorbed dose for patient organs. Moreover, medical instrumentation manufacturers can modify their designs accordingly, ensuring that the quantity of neutrons and patient dosage level pose minimum risk.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s