Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (5/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bảo tàng lịch sử Sài Gòn

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (5/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (5/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (195): Mobile Academic Publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Loại bỏ các vấn đề về chỉnh sửa (5/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Các thuật ngữ sửa đổi cần phải được đặt bên cạnh các từ mà bạn muốn sửa đổi.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The technology has been advanced to satisfy consumer demand in recent years.

6. After considering the consumer reaction, which is volatile in the early stages of development, a
decrease in production output was his decision.

7. When only seventeen years old, the university president granted her a doctorate degree.

8. To fully understand a lecture, note taking skills must be developed by the seminar participant.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (195) Mobile Academic Publishing Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 2)Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel formulation involving the use of Chinese herbal medicine that replaces that of the widely used South African herbal medicine.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, Chinese herbal medicine can be analyzed to suppress gram (-) bacteria. Cell culturing method is then adopted to understand why Chinese herbal medicine does not have negative side effects. Next, GC and HPLC methods can be used to understand the adaptability of incorporating compounds of Chinese medicine in shampoo. The proposed formulation can enable five varieties of Chinese herbal medicine to achieve a better outcome than South African herbal medicine can in terms of suppressing gram (-) bacteria.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that , while traditional South African herbs can restrain the microorganism effect with a success rate of 90% upwards, Chinese herbs have the same success rate of 99% upwards. This quality makes Chinese herbs highly promising for efforts to restrain microorganisms and achieve safe testing, implying safe production and substantial product revenues. The ability to suppress germs would enable use of flow cytometer examination PGE2 to understand its anti-oxidation activity, thus making Chinese herb medicine highly promising for several commercial applications, including treatment for athlete’s foot and the skin of head tinea owing to its ability to effectively suppress fungi, as well as treatment of external injuries owing to its ability as a disinfectant of germs.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to providing a valuable reference for Chinese herbal medicine research, the proposed formulation can provide local healthcare product manufacturers with a viable alternative to developing shampoos. Its desirable features of effectively suppressing both fungi and fungi owing to its anti-oxidation capability further increase its commercial potential.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s