Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Chùa cổ Vĩnh Tràng

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (213): 學習基礎方法 SQ3R (Learning based method)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Logic không hợp lý và so sánh không được xem xét cẩn thận sẽ gây ra sự hiếu mơ hồ hơn trong câu, và cẩn thận không để vô tình bỏ sót một từ.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Our algorithm is more accurate with respect to computational time.

2. The chemistry department cooperates with local industry more than their department.

3. The novel material is as strong, if not stronger than, available ones.

4. The research department’s productivity is higher than the administrative division.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (213) 學習基礎方法 SQ3R (Learning based method)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a planning and navigational system for brain surgery based on 3D computer graphics and an infrared ray tracking device.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, 2D CT images can be reconstructed to 3D models and any cross-section can be displayed immediately on a monitor. A tracking device can then be installed on the surgical instrument to monitor its position and direction during surgery. Next, the transformation matrix of the reconstructed 3D model and instrument’s coordinate systems can be calculated automatically based on the reference points of the patient’s face. Additionally, the instrument can be displayed in the 3D reconstructed image exactly.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed system can enable surgeons to diagnose maladies and plan the surgery easily and precisely.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Besides enabling surgeons to identify the target properly and simplify operational procedures, the proposed system can reduce errors of the estimated target to less than 1 cm, thus minimizing complications and patient trauma.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s