Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (2/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Chùa Hòa Long

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (2/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (2/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (214): Use SQ3R technique with an electronic book
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (35) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)
Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (2/12)

Logic không hợp lý và so sánh không được xem xét cẩn thận sẽ gây ra sự hiếu mơ hồ hơn trong câu, và cẩn thận không để vô tình bỏ sót một từ.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The two step-procedure assumes that the sample standard deviation is proportional the sample mean.

6. The novel material described herein has a higher withstanding temperature.

7. The university stresses discipline more than the institute.

8. The peak is as high, if not higher than, other ones.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (214) Use SQ3R technique with an electronic book
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (35) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The frequency of embedded Linux’s test has significantly increased in recent years owing to consumer demand for audio and video hand-held devices, as well as increased product diversification. For instance, variable mp3 players are constructed using various hardware platforms, with each platform requiring a specialized embedded Linux, explaining the increasingly larger frequency of embedded Linux’s test.

Vấn đề nghiên cứu: However, the conventional method cannot verify completeness and validity of embedded Linux efficiently, thus expending enormous human resources and a prohibitively high error rate. Moreover, the conventional method cannot verify the completeness and validity of embedded Linux efficiently, thus expending enormous human resources and a prohibitively high error rate.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the conventional method requires roughly 10 months and four qualified staff members. Additionally, the average error rate is around 5% in a 40,000 line source code.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: A prohibitively large amount of time and human resources spent in verifying the completeness and validity of Embedded Linux result in increased overhead costs, thus delaying market delivery and incurring significant profit loss. Moreover, a high error rate causes customers to lose confidence in the product quality.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s