Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Chợ Ba Tri

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (4/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (218): SQ3R Cornell Note Application
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (37) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4/12)

Logic không hợp lý và so sánh không được xem xét cẩn thận sẽ gây ra sự hiếu mơ hồ hơn trong câu, và cẩn thận không để vô tình bỏ sót một từ.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. State universities are as competitive, if not more competitive than, private ones.

2. A GA-based procedure is proposed solving the MCG problem.

3. During an earthquake, high rise apartment buildings are as safe, if not safer than, conventional
housing.

4. Smith et al. (1) more thoroughly investigated the physical phenomenon.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (218) SQ3R Cornell Note Application
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (37) (phần 1)Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Downstream traffic in EPON network topology is broadcasted to each client node, and upstream traffic is transmitted unicastly based on the TDM mechanism. The TDM mechanism is utilized to allocate the upstream granted for each client.

Vấn đề nghiên cứu: Static bandwidth allocation is a conventional means of allocating the upstream bandwidth. Although a fixed upstream bandwidth is assigned to each client, this method can not optimize bandwidth utilization. A client with grants but not transmitted data occupies the upstream bandwidth. Additionally, a client with data waits for transmission until its time is up, subsequently wasting upstream bandwidth.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, allocating static bandwidth expends an upstream bandwidth of between 20%-50%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to devise an efficient algorithm capable of determining the upstream bandwidth of each client will expend a substantial amount of upstream bandwidth.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s