Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (1/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Cột đá

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (1/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (1/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong
viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (231): How To Boost Your Reading Speed
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (43) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (1/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. When a student is preparing for an examination, you should get plenty of rest before the test despite the fact that intelligence plays a major role.

2. The graduate student recorded the data and then writes a summary report.

3. Turn on the machine if conditions are such that a hazard might occur and the valve should be closed.

4. It is noted that the academic advisor asked the graduate student if the paper was completed and is it ready to send to the journal for review.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (231) How To Boost Your Reading Speed
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (43) (phần 2)
Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel intelligent architecture, capable of increasing the efficiency of mobile commerce. The proposed architecture can integrate the applications of several environments, i.e. home, mini markets, shopping malls and banks.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, an intelligent info-filtering mechanism for tags reading can be established. The status-management mechanism of daily commodities can then be presented. Next, a secure settlement and payment mechanism can be developed as well. Additionally, a practical info-interchange method can be constructed.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed architecture can integrate RFID and context awareness technologies in a ubiquitous environment to increase the efficiency of mobile commerce. In addition to contributing to research efforts in digital life, the proposed architecture can also enhance the potential of mobile commerce and increase profits from the digital life market by up to 30% of that from the entire 3C market.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the proposed architecture can provide a valuable reference for business models, ultimately providing opportunities for 3C manufacturers to consume value-added products.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s