Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (3/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Làng cá Vĩnh Hy

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (3/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (3/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa
trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (233): How To Learn And Study Anything More Efficiently
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (44) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (3/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. Execute the necessary commands provided that they are valid and the program should be reviewed.

10. The manager instructed the employees to arrange the final details and also is the final program ready to print.

11. The speaker commented on the importance of participating in international events and then the meeting was adjourned by him.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (233) How To Learn And Study Anything More Efficiently
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (44) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (44) (phần 2)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel hybrid TDM/WDM PON architecture that not only enables a gradual evolution from cost-effective TDM to a high-performing WDM PON, but also provides 1+1 protection against fiber cuts.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To achieve optimization among cost, upgradability, and system evolvability, DWDM and CWDM can be adopted for downstream and upstream traffic, respectively. In the remote node, a cost-effective and reliable CWDM AWG can then be used for wavelength routing. Next, two pairs of feeding fibers can be deployed and connected to various sides of the AWG. Additionally, two DWA modules can be utilized in a full-grown system to serve a large number of users, enable protection from laser failure, and optimize packet latency and jittering.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed architecture can enhance the packet latency and jittering more than TDM PON can. For a comparison of equivalent resource and background traffic loading, a TDM PON can be assumed to have a single FL for 16 users; in addition, the DWA module has 2TLs multiplexed by 100/50(GHz) interleaver for 32 users.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed hybrid TDM/WDM PON architecture with protection from fiber cuts and laser failure can achieve cost-effectiveness. While comprising fast tunable lasers and interleavers, the OLT DWA module can outperform the conventional TDM PON one in terms of packet delay and jitter performance.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s