Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (5/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Hồ Đông Hồ

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (5/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (5/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa
trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (235): Mind Mapping Interactive Course
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (45) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (5/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. Give consideration to the external factors and the surrounding environment must be assessed.

6. The web server makes an inquiry regarding the number of users and does the system become overloaded during evening hours.

7. The network programmer establishes a link between two or more people so you can exchange information.

8. The 100 Mbps Network Card is fast becoming the industrial standard for local area networks worldwide and had a per unit cost of around $110.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (235) Mind Mapping Interactive Course
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (45) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel open architecture for telecommunication purposes, as well as for construction with building blocks.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the communication architecture can be separated by several functional blocks. Each functional block can then be modularized. Next, each functional block can be implemented through various providers.

Kết quả dự kiến: As anticipated, for a situation in which telecom equipment modules break down, the telecom services are not stopped when replacing equipment modules. Also, high availability can be achieved by serving with an open architecture, which is an emerging trend in the generation of telecom communications.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Via the proposed architecture, service providers can then update equipment by each module, without an update of all equipment. Such continuity makes users aware that a breakdown in telecom equipment has occurred.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s