Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (7/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nhị Phủ

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (7/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (7/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa
trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (237): How To Track Your Time To Increase Your Productivity
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (46) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (7/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Communicators must share a common language or protocol so that we can easily understand each other.

2. A computer mouse needs some available workspace and even the beginning user can operate them with very little difficulty.

3. Execute the program commands and the iteration steps must be repeated.

4. The supervisor asked her employees if the assignment was ready and could it be handed in tomorrow.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (237) How To Track Your Time To Increase Your Productivity
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (46) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a predictive DBA method based on pseudo status report from ONTs to increase the DBA efficiency. The proposed method fully grants the excess bandwidth and grants each active ONT at least once in a W period to decrease the packet delay and increase the link throughput.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the usage pattern for ONT bandwidth can be monitored as pseudo status reports. In a period W, the allocated bandwidth and used bandwidth of each ONT can then be compared. Next, several parameters can be manipulated to control the trade-off between optimizing link throughput and packet delay. Additionally, the bandwidth in the next W period can be predicted. Moreover, a bandwidth assignment map for the next W period can be constructed based on these demand predictions. Furthermore, the DBA can be fine-tuned for various scenarios, e.g., FTTH vs. FTTC.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the predictive DBA method can elevate the PON efficiency. While the overall bandwidth utilization can exceed 80%, the packet delay can be reduced to less than 4 ms. In addition to low buffer requirements under 4 MB and a low packet loss ratio not exceeding 5%, the predictive DBA method also implies buffer requirements less than 4 MB, and an extremely low packet loss ratio under 5%., thus satisfying requirements of delay and packet loss sensitive services. Additionally, the predictive DBA method can simplify ONT design and reduce the risk of having inter-operability problems between OLTs and ONTs from different vendors. Moreover, the predictive DBA method can support not only dynamic bandwidth allocation, but also a static one that is used for fixed bandwidth traffic such as voice and leased line traffic such as voice and leased line traffic. Furthermore, the proposed method can contain several parameters that not only control the trade-off between throughput optimization and packet delay optimization, but also provide the ability to fine tune the DBA for various scenarios. The predictive DBA method can also be used accurately reflect a certain level of fairness among ONTs by determining the effective traffic rate and packet delay.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed predictive DBA method can be more efficient than SR-DBA with respect to increasing the PON efficiency in order to reduce the amount of equipment in PON systems The proposed method can also reduce overhead costs of the service providers implementing PON networks., ultimately making next generation network services less expensive and of high quality.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s