Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (9/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nhà thờ dòng Ki Tô Vua

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (9/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (9/9) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (239): TOEFL Speed Reading Test: 160 Words Per Minute SQ3R
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (47) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu (9/9)(Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

10. The lecturer indicated that the role of telecommunications was increasingly common in daily life.

11. The new cartridges are large and should last a long time, making it more attractive than the older ones.

12. The college will purchase more computers in the near future so that you can communicate with your teachers on-line.

13. Space is needed to allow movement since a mouse is needed to move to perform their functions.

14. Netscape Navigator allows the e-mail user to access their accounts from anywhere around the world.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (239) TOEFL Speed Reading Test: 160 Words Per Minute SQ3R
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (47) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel method to determine whether hardware deign complies with minimum product requirements and ensure that the hardware design contains no redundant hardware components.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the hardware cycle can be simulated accurately. SystemC is a C++ class library method to create a cycle-accurate model of hardware architecture, as well as interfaces of System On a Chip (SoC). Therefore, SystemC can be adopted as the simulator language. For instance, if designers want to design hardware such as a MPEG4 decoder, the hardware can be simulated by writing the system using SystemC. Designers can then fee the MPEG4 data to the simulator and evaluate whether the computational power is sufficient to comply with product requirements, e.g., 30 frames per second. Next, if the computational power is sufficient, redundant hardware components can be removed. If computational power is insufficient, some hardware components, e.g., digital signal processors (DSPs), can be added to increase the computational power. The computational power can be evaluated again until the minimum number of hardware components can be used to conform to product requirements. Additionally, the power consumption model can be incorporated into a simulator to evaluate power consumption.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed method can minimize hardware costs because minimal hardware components are used to comply with product requirements; hence, the success probability approaches 100%. Adding or removing hardware components in a simulator is easier than doing so in actual hardware, thus reducing the time needed to verify the completeness and performance of hardware significantly. Moreover, the added power consumption model can help designers to design higher power-saving hand-held devices.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: The proposed method can orient hardware designers on hardware functions, performance and power-consumption. Additionally, companies can minimize hardware overhead costs and reduce the time-to-market delivery period. Furthermore, the proposed method can contribute to efforts of hardware architecture researchers attempting to identify hardware architecture that performs optimally and saves power.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s