Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

Nội thất đình Mỹ Phước

Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc)
(Bày tỏ quan tâm đến một nghề)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (252): How to Condense Information
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (54) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

(Ví dụ tham khảo)

* The opportunity to work at your company would allow me fully to realize my career aspirations. The
environmental engineering group in your company is the undisputed leader in environmental
engineering in Taiwan. Renowned for its strong organizational culture and management structure, your
company offers professional training that can enhance my work. Moreover, I am strongly attracted to
your company’s willingness to provide solid on-the-job training.

* Your excellent research environment and abundant academic resources will enhance my research
capabilities and equip me with the competence to realize fully my career aspirations.

Phần kiểm tra nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise59.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise60.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise61.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (252) How to Condense Information
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (54) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Computer networks and electronic data pervade daily life. Information accessed from the Internet or transferred between electronic devices must be protected to ensure confidentiality. Thus, wired or wireless communication protocols contain various cryptography algorithms to ensure confidentiality and authentication. Of those, elliptic curve cryptography (ECC) hs become popular with the emergence of wireless applications owing to its ability to provide a mandatory security level with fewer bit numbers than the RSA algorithm can, which is extensively used in cryptography applications.

Vấn đề nghiên cứu: The crypto module is often implemented in hardware to facilitate crypto algorithm applications. Despite the availability of the ECC hardware accelerator, the ECC algorithm has two fields: finite polynomial and finite prime. In these two fields, the operators of ECC have different definitions. These hardware accelerators can be only used either in a finite polynomial field or in a finite prime field. Given this limitation, users should embed two ECC hardware accelerators that can handle a specific field; otherwise, the flexibility to select which field of ECC application to utilize is lost.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, if two crypto accelerators are embedded in a chip, the area overhead is quite large and the chip cost markedly increases owing to the considerably large area requirement of the crypto hardware accelerator. Moreover, the power consumed by the redundant ECC accelerator lowers the competitiveness of the manufactured chip.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to develop a ECC acceleraor for use in both finite polynomial field and finite prime field makes it difficult to integrate the ECC crypto algorithm in all communication protocols.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s