Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

Ngọa Du Sào

Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc)
(Bày tỏ quan tâm đến một nghề)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (253): How to Prioritize Your Time Effectively
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (54) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Miêu tả chuyên ngành có lợi như thế nào đối với người lao động (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

(Ví dụ tham khảo)

* I am impressed with your company’s commitment to nurturing professionals in the hi-tech sector
through your comprehensive six-month training program for all new employees, from which I will
definitely benefit.

* The stringent six-month training program offered by your company’s Human Resources Department will
equip me with the skills to adjust to your corporate culture and to contribute significantly to your
company’s excellence in IC design.

Phần kiểm tra nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise59.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise60.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise61.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (253) How to Prioritize Your Time Effectively
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (54) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel architecture of an ECC hardware crypto module, capable of flexible use in both the finite prime field and the finite polynomial field. Also, the ECC crypto module can switch to a specific field by simply configuring the programming registers.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the shared components of the operations in the finite polynomial field and the finite prime field can be surveyed thoroughly. Efficient data path and a customized instruction set can then be defined based on the shared components. Next, an ECC hardware crypto accelerator can be implemented.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed architecture can decrease the area and power consumption overhead by 40% over that of a chip using separated ECC crypto modules for various fields. Also, the ECC hardware component can flexibly support its application in various communication protocols, e.g., 802.11n.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: The proposed architecture can be used to design an ECC hardware crypto module that can handle the finite polynomial field and the finite prime field. Adaptability of the proposed ECC crypto module can facilitate use of the ECC algorithm in various computing devices to establish a secure communication channel.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s