Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

Nhà sàn Bác Hồ ở Cao Lãnh

Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan
tâm đến một nghề)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (249): Recite What You Have Learned – SQ3R
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (52) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Miêu tả mối liên quan giữa chuyên ngành với xã hội (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Bày tỏ quan tâm đến một nghề)

(Ví dụ tham khảo)

* In the information era, learning is a lifelong adventure that allows individuals continuously to
upgrade their knowledge and skills, to remain competitive in the tight labor market and avoid
redundancy in the workplace.

* The Taiwanese government has restructured local financial markets in recent years. Numerous
opportunities for personal growth explain my interest in investment within the hi-tech sector.

Phần kiểm tra nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise59.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise60.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise61.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (249) Recite What You Have Learned – SQ3R
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (52) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel multiplier block algorithm, capable of minimizing the number of CSAs in a multiplier lock.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the even fundamentals can be eliminated by dividing an appropriate power of two. Even fundamentals must be removed because the multiplier block algorithm considers only odd fundamentals. The fundamentals can then be developed by combining two already realized fundamentals through subexpression sharing. Subexpression sharing thus eliminates redundancies between coefficients in the multiplier block to minimize the number of CSAs.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed multiplier block algorithm is 35% faster than the conventional multiplier block without minimizing the number of adders. Moreover, the proposed algorithm is 15% faster than the conventional multiplier block with a minimum number of CPAs. Compared with the graph representation algorithm, the proposed algorithm can decrease the number of CSAs by 8%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed multiplier block algorithm for carry-save adders can eliminate redundancies between coefficients if data is multiplied with multiple coefficients to minimize the number of CSAs. In addition to providing further insight into developing a multiplier block algorithm using CSAs, the proposed scheme can also be easily implemented in high-speed DSP devices.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s