Giới thiệu các chủ đề liên quan mà giới doanh nghiệp đang quan tâm (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)

Hộ pháp chùa Linh Phước

Giới thiệu các chủ đề liên quan mà giới doanh nghiệp đang quan tâm (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu các chủ đề liên quan mà giới doanh nghiệp đang quan tâm (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin
việc) (Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (255): How to Read a Mind Map
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (55) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Giới thiệu các chủ đề liên quan mà giới doanh nghiệp đang quan tâm (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)

(Ví dụ tham khảo)

* Given the island’s recent entry into the World Trade Organization and the eradication of many trade
barriers to the local market economy, Taiwanese must continually upgrade their professional skills
and linguistic abilities to remain competitive in the global workplace.

* Despite political differences, China and Taiwan share many common economic interests, as evidenced
by their increasingly strong economic ties in the Asia-Pacific region. I am interested in a
profession that would contribute further to strengthening these ties.

Tài liệu nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise62.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise63.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise64.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (255) How to Read a Mind Map
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (55) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel mechanism to alleviate the above negative impact. By processing only the control frame, the CPU will execute its main functions, but not perform encryption/decryption for traffic, thus reducing CPU loading and achieving a high wire-speed connection.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, security can be implemented by FPGA, i.e. a prototype for hardware implementation. Hardware can be implemented as follows. The design can be divided into a control plan and a data plan. Next, the CPU can be used to write some control parameters into control registers of the hardware through the control plan. Additionally, all traffic coming into the data plan can be incorporated into a cryptal engine to encrypt or decrypt. Moreover, outgoing data after encryption can become ciphertxt, while incoming data after decryption can become plaintext. Also, hardware can be implemented using Verilog code. Furthermore, Verilog can be downloaded into a FPGA prototype.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed mechanism can ensure that a high wire-speed connection can be achieved by hardware implementation. Encryption and decryption can also be executed by hardware. Additionally, wire-speed can decrease the CPU loading, and all traffic will not enter the CPU.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, via the proposed mechanism, the CPU can be absorbed to execute its main functions, thus decreasing frame losses, alleviating traffic congestion, reducing latency, and enhancing network security.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s