Nguyện vọng muốn đóng góp trong lĩnh vực liên quan cho công ty (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)

Khu du lịch Mỹ Khánh

Nguyện vọng muốn đóng góp trong lĩnh vực liên quan cho công ty (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nguyện vọng muốn đóng góp trong lĩnh vực liên quan cho công ty (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc)
(Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (260): How to write for an academic journal
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (59) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)
Nguyện vọng muốn đóng góp trong lĩnh vực liên quan cho công ty (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc)

(Ví dụ tham khảo)

* Rather than confining myself to my technical skills as an engineer, I hope to contribute to your
company as a technology professional with management proficiency. I firmly believe that engineering
and management expertise are essential in the intensely competitive hi tech sector.

* Following my development of particular expertise in graduate school, I believe that employment at
your company will expose me to new fields as long as I remain open and do not restrict myself to the
range of my previous academic training.

Tài liệu nghe Online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise62.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise63.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise64.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (260) How to write for an academic journal
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (59) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Multi-input multi-output (MIMO) schemes attempt to increase the data rate in wireless communications. If N antennas are used in MIMO systems, the data rate of MIMO systems can be N times that of conventional systems, i.e. single-input single-output (SISO) systems, subsequently increasing the data rate significantly. Despite the higher data rate of MIMO systems, its performance is markedly lower than that of SISO systems since MIMO systems can maintain many channels; in addition, recognizing data of each antenna is extremely difficult. MIMO systems thus adopt an advanced channel coding scheme called low-density parity-check (LDPC) code.

Vấn đề nghiên cứu: However, although capable of significantly upgrading system performance, LDPC codes are limited owing to their complex encoding process. In LDPC codes, an extremely large generator matrix G must be multiplied for encoding.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, while the dimension of G approximates to 2000 by 2000 in the IEEE 802.11n standard, multiplying G expends a considerable amount of time. However, only six registers are necessary to complete encoding for conventional channel coding, i.e. convolutional codes, explaining why LDPC and conventional codes significantly differ in encoding complexity.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: An extremely complex encoding process requires a significant amount of power for the system to complete all encoding tasks. However, for a small wireless communication device such as a mobile phone, notebook computer and PDA, power is a highly valuable resource since the battery power supply is crucial. Moreover, an efficient encoding process for LDPC codes is problematic for MIMO systems.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s