Nhấn mạnh quá trình luyện tập học thuật của một lĩnh vực nhất định (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc:) (Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm)

Mộ Nguyễn Sinh Sắc ở Cao Lãnh

Nhấn mạnh quá trình luyện tập học thuật của một lĩnh vực nhất định (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc:) (Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nhấn mạnh quá trình luyện tập học thuật của một lĩnh vực nhất định (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc:) (Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (275): Scholarly Research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (66) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Nhấn mạnh quá trình luyện tập học thuật của một lĩnh vực nhất định (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc:) (Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm)

(Ví dụ tham khảo)

* Studying at National Tsing Hua University, one of Taiwan’s premier institutes of higher learning, strongly motivated me to acquire the latest knowledge, skills and technical information. More specifically, I learned how to analyze problems, find solutions, and implement those solutions according to the concepts taught in class.

* I also participated in a research project during my senior year, learning how to be a contributing member of a team and developing a thorough understanding of teamwork. I also attended several international conferences that addressed issues in biotechnology to broaden my perspective on potential applications of biology and computers— these areas are now my main areas of interest.

Phần kiểm tra nghe Online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise68.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise69.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise70.htm

Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (275) Scholarly Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (66) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Designing a current controller without a slope compensator can increase product applications.

Vấn đề nghiên cứu: Whereas a current controller contains a slope compensator to ensure that the duty cycle exceeds 0.5, variation among exterior components can lead to insufficiency or excessiveness of the slope compensator, subsequently incurring system instability.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, a variation in the inductance value by 20-30% during manufacturing with respect to temperature causes insufficiency in the slope compensator, subsequently creating two resonances in the current controller of the DC-DC converter.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to simplify the function of the current controller slope compensator to select material quality or boundary operations will easily incur system instability.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s