Báo cáo khuyến nghị (phần 2) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Khu di tích chiến thắng Gạch Gầm Xoài Mút

Báo cáo khuyến nghị (phần 2) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Báo cáo khuyến nghị (phần 2) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
– Cung cấp gợi ý về cách giải quyết vấn đề
– Vạch ra các chiến lược để đạt được các mục tiêu dự án
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (278): Essay structure and literature review
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (67) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)
* Bài báo cáo mang mục đích điều tra trình bày cho người đọc bối cảnh của việc quản lý cụ thể các vấn đề và những đáp ứng yêu cầu một cách hợp lý

* Mức độ nghiêm trọng của vấn đề

(Mức độ ảnh hưởng của vấn đề này đến công ty ?)

– For instance, on-line gaming companies emphasize the ownership of intangible capital rather than tangible assets. Online gaming ranks at the top of the gaming industry, with generated revenues of 1 billion US Dollars in 1999 skyrocketing to 2 billion US dollars in 2002. According to the International Data Corporation (2003), in 2002, the on-line gaming market scale was 533,000,000 in the Asian Pacific region, with South Korea and Taiwan leading the way by accounting for 54% and 26%, respectively.

– To illustrate the severity of this problem, Taiwan has an average of 2.8 cardholders from the currently 6,321 credit cards available domestically, with credit card debt reaching 46%.

* Mức độ liên quan của vấn đề

(Vấn đề này không được giải quyết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công ty của bạn và công tác quản lý chung của người khác?)

– The inability to measure the value of companies without incorporating intellectual capital will not only lead to an underrating of their value, but also make it impossible to understand how intellectual capital impacts the on-line gaming market.

– The inability to identify both varying degrees of risk and reasons for credit card debt will further exacerbate the bank lending crisis in Taiwan, ultimately threatening the survival of credit cooperatives owing to the inability to effectively control spiraling outstanding debts.

* Nhu cầu quản lý

(Phải tiến hành giải quyết vấn đề quản lý này như thế nào?)

– Therefore, a novel index based on the analysis hierarchy process (AHP) must be developed to determine the intellectual capital value of on-line gaming companies.

– Therefore, a novel evaluation method must be developed to identify target credit card customers in which the characteristics associated with the lifestyles of such customers and factors that contribute to easily incurred debts are incorporated.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (278) Essay structure and literature review
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (67) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a HDL-based scheme for designing logic circuits, capable not only of re-use as an IP in different processes, but also of automatic regeneration of physical circuits.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, all logic circuits can be described by program editing. The programs can then be synthesized to gate level formats. Next, all gates can be placed and routed by auto-place-and-route (APR) software to physical layered circuits. Additionally, simulation parameters can be estimated from APR software. Moreover, the APR results can be confirmed via simulation that includes the processed parameters. Furthermore, all description programs can be re-used.

Kết quả dự kiến: In addition to automatically generating production via software, the proposed HDL-based scheme can decrease personnel by 50% for the same IP procedure and accelerate market to time delivery.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Automatic design flow of the proposed scheme can avoid manually controlled errors, ultimately increasing product throughput and reducing personnel.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s