Báo cáo khuyến nghị (phần 4) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Dinh Sơn Trung

Báo cáo khuyến nghị (phần 4) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Báo cáo khuyến nghị (phần 4) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
– Xác định mục tiêu, phương pháp và kết quả dự kiến để giải quyết vấn đề kỹ thuật
– Mô tả bản chất của vấn đề
– Cung cấp gợi ý về cách giải quyết vấn đề
– Vạch ra các chiến lược để đạt được các mục tiêu dự án
– Nhấn mạnh như thế nào công ty sẽ được hưởng lợi từ việc đạt được mục tiêu đề ra (s)
– Tóm tắt như thế nào ngành công nghiệp lớn hơn hoặc lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ dự án đạt được mục tiêu (s)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (280): Case study report writing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (68) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Báo cáo khuyến nghị (phần 4) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Bài báo cáo mang mục đích kiến nghị trình bày cho người đọc mục tiêu quản lý, phương pháp luận và kết quả mong muốn, để giải quyết vấn đề quản lý cụ thể .

* Phương pháp luận

(Kế hoạch tổ chức của bạn như thế nào để thực hiện mục tiêu này ?)

-Based on numerous customer data available, a data mining method, i.e., CRISP-DM, can be adopted, which combines the conventional means of data exploration with two mathematical calculations (decision tree and category nerve) to determine how various purchasing activities are related and how many factors can rank the value of a customer’s relationship. Among these factors include the types of products purchased, their quantity, their net interest of margin and their cost of acquisition and servicing. Factors associated with customer relations and customer life cycle can then be combined to construct an enhanced management model.

-A multi-regression model can be developed to measure and forecast not only the quantity of early demand, but also the relationship between the demand and critical factors by accumulating a significant amount of data and identifying such factors. The data can then be collected via a questionnaire, with the factors quantitatively measured based on a method found in literature review. Next, a GM (1, 1) model based on the Grey Theory can be developed to accurately forecast the supply of available long term healthcare resources by using data acquired from the website of Taiwan’s Ministry of Interior.

* Kết quả mong đợi

(Lợi ích có được khi mục tiêu đạt được là gì?)

-The proposed model, factors of the ranking module are verified and adjusted to ensure that a company continuously provides quality services. While the customer’s value in the customer relationship management can be determined, this model significantly enhances the ability to attract new customers.

-In addition to identifying relevant factors that affect the quantity of demand, the proposed forecasting models can also measure precisely the quantity of demand and supply of long-term healthcare resources in Taiwan.

* Đóng góp mang tính toàn diện

(Mục tiêu sau khi đạt được tạo ra những lợi ích nào đối với việc quản lý chung?)

– Furthermore, this model can be used in other business sectors to enhance the ability to identify, acquire and remain loyal and profitable customers.

-The proposed forecasting models can provide a valuable reference for health care policy makers, investors in the medical sector, administrators and academics when devising relevant policies and strategies.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (280) Case study report writing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (68) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the correlation between process parameters and product yield.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, by adopting the statistical process control (SPC) method, process parameters can be collected from the in-line WIP. Major process-related factors can then be identified using correlation analysis. Next, the product yield can be verified based on these factors. Additionally, these process parameters can be stringently controlled to decrease the loss of product yield.

Kết quả dự kiến: As anticipated, while analysis results can clarify the correlation between process parameters and product yield, circuitry designers can focus on incorporating the above factors without increasing device size,

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: ultimately reducing the chip area and lowering the retail price.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s