Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 2) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Hồ Ông Thoại (Núi Sập)

Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 2) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 2) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
– Giới thiệu các vấn đề được giải quyết
– Tóm tắt các mục tiêu dự án
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (284): Academic Writing: Critical Thinking and Rhetorical Functions
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (70) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 2) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

* Giới thiệu các vấn đề được giải quyết

(Bản chất của việc quản lý và các ảnh hưởng trái chiều của việc quản lý với cơ quan và khách hàng.)

– Although pharmacies have attempted to strengthen consumer demand through one-stop shopping, e.g., selling sanitary and other related medical products, overall revenues have not significantly increased.

– In addition to helping banking institutions to execute customer management and service management efficiently, thoroughly analyzing such data can optimize marketing management practices. Corporate survival in the future hinges on the ability to know and treat customers well through analysis of pertinent data.

* Tóm tắt các mục tiêu dự án

(Phản ứng phù hợp nhất của cơ quan quản lý với các vấn đề trên.)

– Therefore, we developed a key successful factors (KSF) model that incorporates consumer purchasing factors on different hierarchical levels in order for local pharmacies in Taiwan to reform their marketing strategies.

– Therefore, our research group developed a customer ranking model capable of analyzing the dynamic purchasing behavior of customers and identifying the potential ones who can generate bank revenues.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (284) Academic Writing: Critical Thinking and Rhetorical Functions
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (70) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an analysis method to clarify the variation of process parameters and product yield rate are related, e.g., resistors, using various resistor widths on a circuit layout.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, product yield rate can be analyzed by placing the product with various resistor widths on different wafers that are to be manufactured in a fab. The yield rate of these wafers can then be monitored, with the optimal resistor width obtained when the wafer yield rate is the highest.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed analysis method can enable the optimal resistor width to reduce the influence on product yield rate when the resistors vary, thus increasing product yield rate.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: By varying the process parameters, the proposed method can analyze the variation in product yield rate, thus decreasing the overhead manufacturing costs and increasing market competitiveness.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s