Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

Nhà Lớn Long Sơn

Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (288): How to Plan Assignments and Essays by Developing an Individual Stance
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (72) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Giới thiệu công việc và vị trí công việc đã đảm nhiệm trong những năm qua cho đến nay (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

(Ví dụ tham khảo)

* After receiving a Master’s degree in Power Mechanical Engineering from National Tsing Hua University and completing our country’s compulsory military service immediately thereafter, I began working at ABC Corporation, a leading manufacturer of chipsets and a designer of graphic ICs.

* I still felt somewhat unprepared for the rapid emergence of new technologies in the work place, particularly in electromagnetics, explaining why I returned to university for doctoral study. I will shortly complete my doctoral degree and look forward to applying my newly acquired knowledge and skills as an employee of a globally renowned corporation such as yours.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise71.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise72.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise73.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (288) How to Plan Assignments and Essays by Developing an Individual Stance
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (72) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an algorithm based on sinusoidal current control to prevent a sensorless motor from stopping, through start-up to constant speed.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, all sensorless motor-related information can be incorporated into the proposed algorithm to drive a sensorless motor by using DSP. The sped range of start-up can then be estimated under various load conditions. Next, the initial position of a static motor can be evaluated to prevent a reverse forward situation of the motor.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed algorithm based on sinusoidal current control can integrate information from a sensorless motor, e.g., phase voltage and phase current, while disregarding information from the conventional sensor.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed algorithm can enable sensorless motor drivers to save sensor-related costs for motor applications. Moreover, the sinusoidal current control for a sensorless motor can decrease the torque ripple and increase efficiency.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s