Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

Nhà Phan Bội Châu

Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (289): Teaching Critical Thinking
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (73) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

(Ví dụ tham khảo)

* The occasional frustrations of slow progress in research strengthened my resolve to excel in the laboratory, making me more tenacious. Extensive laboratory work also exposed me to advanced experimental techniques and significantly improved my analytical skills and data collection capabilities.

* By assuming such responsibilities, I acquired a breadth of experience in dealing with complex environmental issues. In addition to refining my ability to coordinate related activities, these experiences enabled me to examine an array of issues in economic, social, political and public financial contexts.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise71.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise72.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise73.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (289) Teaching Critical Thinking
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (73) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Low application voltage band-gap circuits are conventionally used in analog and mixed signal circuits.

Vấn đề nghiên cứu: However, conventional band-gap circuits can only operate above 1.8v, thus limiting the minimum application voltage of analog circuits.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, a low-voltage band gap in low voltage applications requires an application voltage below 1.8 in order to extend lifetime application by 20-30%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to design a low voltage band-gap circuit in advanced integrated circuits will not only reduce application lifetime, but also inhibit the development of next generation ICs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s