Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

Di mau

Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (290): Duke University Student Chat – Academics and Research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (73) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Mô tả kiến thức, kỹ năng và khả năng lãnh đạo mà cá nhân thu được (phần 2) (Kỹ năng viết đơn xin việc) (Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu)

(Ví dụ tham khảo)

* Responsible for coordinating inter-departmental activities to utilize effectively the company’s manpower and resources, I learned how to incorporate the seemingly polar approaches of different departments to solve particular problems in a cohesive framework that drew upon the strengths of the departments involved.

* Doing so involved not only absorbing other colleagues’ perspectives, but also learning how to negotiate carefully with others so that the dignity of each collaborator is maintained.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise71.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise72.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise73.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (290) Duke University Student Chat – Academics and Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (73) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should establish a current and voltage detection function in a low voltage band-gap circuit.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a low threshold voltage device can be tuned for reducing application voltage component. A device model can then be developed for SPICE simulation. Next, a new current and voltage detection circuit can be simulated and implemented. Additionally, the proposed band-gap circuit can be implemented in other processes.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed current and voltage detection function can reduce the application voltage from 1.8 V to 1.2 V, increase the circuit lifetime by approximately 15%, and reduce the overall application voltage.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In addition to reducing the application voltage, the proposed low voltage band-gap circuit can not only enhance the quality of analog IC design, but also provide an accurate reference voltage for other analog circuits.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s