Giới thiệu các hoạt động liên quan đã từng tham gia (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) Mô tả các hoạt động khác liên quan đến vấn đề tìm việc

An chau 5

Giới thiệu các hoạt động liên quan đã từng tham gia (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) Mô tả các hoạt động khác liên quan đến vấn đề tìm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu các hoạt động liên quan đã từng tham gia (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) Mô tả các hoạt động khác liên quan đến vấn đề tìm việc
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (291): Using Google, Wikipedia, Google Scholar, and an academic database for research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (74) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Giới thiệu các hoạt động liên quan đã từng tham gia (phần 1) (Kỹ năng viết đơn xin việc) Mô tả các hoạt động khác liên quan đến vấn đề tìm việc

(Ví dụ tham khảo)

* An outstanding manager must balance academic and social skills. Therefore, I actively participated in our university’s student union, the most reputable student organization on campus, to apply systematically my knowledge and skills and broaden my horizons. After several years of participation, I served as a vice-president of the association, in which role I was responsible for various tasks such as coordinating student welfare and communicating students’ needs to pertinent school authorities; holding campus events, and contacting student unions of other universities to set up collaborative events.

* As an undergraduate, I organized a private consulting group of university students who tutored junior high school students in an array of subjects. Despite initial difficulties in establishing this group, I was able to recruit several tutors, rent a location, purchase teaching materials, and design a daily study schedule so that the students could keep up with the curriculum. The community response was overwhelming, as evidenced by the large number of students who enrolled in our tutorial courses.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise74.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise75.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise76.htm

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (291) Using Google, Wikipedia, Google Scholar, and an academic database for research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (74) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Despite their extensive use in multi-power systems, CMOS low-dropout regulators (LDOs) have a slower load transient response than bipolar LDOs have,

Vấn đề nghiên cứu: thus limiting CMOS LDO applications with respect to fast load changes in advanced power systems.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, a LDO requires a fast load transient response below 50 mV/1us to provide a stable voltage for other components.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to design a faster transient response LDO in high current change applications will not only cause errors in other components, but also inhibit the development of CMOS LDO in advanced power system ICs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s