Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

Bia Thoại Sơn

Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc
– Chọn phương pháp dự án.
– Tóm tắt những kết quả chính của dự án.
– Mô tả các kết quả dự án đóng góp cho một lĩnh vực chuyên môn hoặc học tập.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (299): Delphi Primer: Doing academic and real-world research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (78) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Chính thức báo cáo kỹ thuật (Phần 3) Kỹ thuật viết tại nơi làm việc

* Chọn phương pháp dự án.

(Miêu tả các bước thực hiện phương án)

– Exactly how institutional-based healthcare quality and working costs correlate with each other was analyzed by using data of financial statements and customer satisfaction. Relevant data not in a digitized or in small quantity was then calculated by using a gray system-based mathematic method and fuzzy theory.

– Those behavioral results are used to devise diverse promotional strategies or customize products or services according to consumer needs, thus achieving market differentiation and effective management of customer relations. Via the proposed model, factors of the ranking module are verified and adjusted to ensure that a company continuously provides quality services.

* Tóm tắt những kết quả chính của dự án.

(Các lợi ích trước do phương án quản lý đem lại do cơ quan quản lý)

– The proposed customer ranking model can be adopted to effectively manage customer relations, thereby reducing promotional costs significantly and allowing sales staff to concentrate on identifying potential customers. While the customer’s value in the customer relationship management can be determined, this model significantly enhances the ability to attract new customers.

– The optimal target population and location for future correctional facilities are identified based on analysis results. Meanwhile, a newly established correctional facility can alleviate concerns of nearby residents by reassuring them of the security features and pointing out potential economic benefits. While correctional facilities operate under a governmental budget, selecting an optimal location can economize facility operations and maintenance-related management costs.

* Mô tả các kết quả dự án đóng góp cho một lĩnh vực chuyên môn hoặc học tập.

(Các lợi ích đối với cộng đồng độc giả được đem lại bởi các phương án trong nghiên cứu đề cập đến)

– In addition to identifying the major factors underlying customer turnover rate, the proposed model can offer feasible strategies to cope with this dilemma and achieve management goals. Moreover, the proposed model contributes to efforts to maintain customers in the highly competitive medical market sector as well as provides a valuable reference for healthcare managers in enhancing customer relations.

– Results of this study have provided a valuable reference for governmental authorities in selecting the optimal location and size of correctional facilities, thus ensuring a design that minimizes societal risks. Furthermore, this optimal location strategy can encourage other law enforcement organizations to understand how location planning can ensure the security of an inmate population, reduce societal risks and alleviate public concern by making local residents aware of the potential benefits of such facilities.

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (299) Delphi Primer: Doing academic and real-world research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (78) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Start-up algorithms profoundly impact motor control performance, as evidenced by the increasing popularity of highly efficient and highly integrated driven ICs. Appropriate start-up control and low current consumption dominate the overall performance.

Vấn đề nghiên cứu: However, conventional control procedures adopt either a complex DSP or MCU system to implement algorithms.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, powerful functions are exploited to detect feedback signals, obtain motor rotor position and drive accurate control signals to avert a large current. These start-up algorithms require fixed control steps synthesized on either the DSP or MCU system, subsequently involving complex functions that ultimately it difficult to implement ICs.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to analyze and simplify these algorithms with respect to the signal process and position estimation makes it impossible to implement ICs more efficiently.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s