Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo

Bia đình Vĩnh Ngươn

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
* Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo
– Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận
– Bắt đầu: (a) Chào hỏi và giới thiệu về chủ đề thuyết trình (b) Tóm tắt nội dung thuyết trình
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (300): Academic Research Made Simple Using Surfdash.com
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (78) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (1) Kỹ thuật viết quảng cáo

* Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận

* Bắt đầu: (a) Chào hỏi và giới thiệu về chủ đề thuyết trình (b) Tóm tắt nội dung thuyết trình
(Chào hỏi và giới thiệu về chủ đề thuyết trình)

Good afternoon, ladies and gentleman. I would first like to thank the organizational committee for inviting me to be here with you today.
Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Trước tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong hội đồng đã nhận lời mời của tôi đến đây để tham dự buổi họp mặt này.

I am delighted to have the opportunity to be with you today and provide a general overview of…
Tôi rất vui mừng vì có được cơ hội cùng các quý vị có mặt tại đây để thảo luận về vấn đề…

I would like to thank you for giving us the opportunity to visit your company and discuss with you…
Tôi chân thành cảm ơn các quý vị đã cho tôi cơ hội được gặp mặt và thảo luận với quý vị…
(Đại cương bài thuyết trình)

I will give this presentation in five parts.
Phần thuyết trình của tôi hôm nay gồm 5 phần.

I’ll divide today’s talk into four parts.
Tôi sẽ nói 4 nội dung trong bài thuyết trình hôm nay.

I’d like to cover five areas today.
Tôi hy vọng hôm nay chúng ta có thể nói về 5 trọng điểm sau.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (300) Academic Research Made Simple Using Surfdash.com
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (78) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an efficient algorithm with an effective start-up control and low output current, capable of accurately locating the position of the motor and effectively driving it to achieve integration into ICs.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, an experimental platform consisting of a DSP, motor, driven circuit and control software can be constructed for estimating motors. Software can then be exploited to control the motor based on various conditions. Next, a table of commands can be compiled, along with the positions built by observing how control signals and output results are related. Additionally, the accurate position of the motor that reduces the output current for driving motors can be determined by referring to this table. Moreover, the optimal current to drive the motor can be identified by adjusting the speed of control signals, thus increasing the efficiency of driven motors. Finally, a table and an optimal speed control signal can be developed.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed algorithm with an effective start-up control and low output current can be easily implemented into IC design.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed algorithm can minimize hardware implementation and drive motors efficiently to ensure easy manipulation.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s