Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo

Biển ở Hồ Cóc, Bưng Riềng

Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo
– Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận
– Kết luận: (a)Khái quát các luận điểm chủ yếu (b)Cảm ơn các đại biểu (c)Mời các đại biểu phát biểu
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (302): Personal and Professional Growth through Academic Research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 2)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Thuyết trình báo cáo quản lý tiếng Anh hiệu quả (3) Kỹ thuật viết quảng cáo

* Những nhân tố chủ yếu trong kết cấu thuyết trình tiếng Anh: (A)Mở đầu (B)Nội dung chính (C)Kết luận

* Kết luận: (a)Khái quát các luận điểm chủ yếu (b)Cảm ơn các đại biểu (c)Mời các đại biểu phát biểu

(Khái quát các luận điểm chủ yếu)

In concluding my presentation today, I would like to emphasize the following.
Trước khi tôi kết luận bài báo cáo hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh một số điểm như sau: …

From the developments reported above, I would like to make some concluding remarks for today’s presentation, which will hopefully shed some light on…
Với tất cả các nội dung của ngày hôm nay, tôi muốn đưa ra một số các luận điểm trọng yếu như sau …

Finally, I would like to make some closing remarks for today’s presentation.
Cuối cùng, tôi hy vọng có thể tổng hợp một số các kết luận như sau.

(Cảm ơn các đại biểu)

Thank you for your kind attention.
Chân thành cảm ơn sự chú ý của quý vị đại biểu.

Thank you for coming here today.
Cảm ơn sự có mặt của quý vị đại biểu.

Thank you for your patience.
Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đại biểu.

(Mời các đại biểu phát biểu)

I see that we have a few minutes remaining on the program.? I welcome your comments or suggestions.
Tôi thấy các quý vị còn có một số ý kiến cần thảo luận, rất cảm ơn và hoan ngênh các vị cho tôi những ý kiến đóng góp quý báu.

If you have any questions, please feel free to ask.
Nếu có bất kỳ ý kiến nào, rất mong quý vị đóng góp

I’d now be happy to answer any of your questions.
Bất luận là vấn đề như thế nào, tôi rất vui lòng được giải đáp cho quý vị.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (302) Personal and Professional Growth through Academic Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (79) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a digital interface, in which both the data source and panel are modified for integration to decrease the design schedule and IC testing costs.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a digital video interface, e.g., CCR, and a digital RGB interface can be developed. The digital signal processing can then be simulated using MatLab software. Next, logic circuits can be described by program editing. Additionally, the physical circuits can be generated using CAD software.

Kết quả dự kiến: As anticipated, in addition to automatically generating production procedures via software, the proposed digital interface can enhance the performance, e.g., display quality and high resolution.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Furthermore, the proposed interface for the panel can reduce the number of ADCs, DACs, video encoders and decoders, ultimately decreasing power consumption and production costs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s