Các bước tiến hành viết một nhận xét văn học: Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế

Bến tàu Hòn Quéo


Các bước tiến hành viết một nhận xét văn học: Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Các bước tiến hành viết một nhận xét văn học: Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế
– Xác định lĩnh vực nghiên cứu của bạn
– Tìm kiếm tài liệu văn học
– Tìm phần trích có liên quan trong cuốn sách và bài viết của bạn
– Tóm tắt những nghiên cứu trước đó và đề xuất nghiên cứu trong tương lai để xác định chủ đề chính có liên quan đến phần nghiên cứu của mình.
– Tạo khung khái niệm của bạn, để xác định trong việc xem xét các bài nghiên cứu khác nhau nên có một chủ đề chung và hàm ý chung.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (305): Starting and Running Your Research Lab at a New Institution
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (81) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)
Các bước tiến hành viết một nhận xét văn học: Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế

* Xác định lĩnh vực nghiên cứu của bạn: Hãy chắc chắn rằng bạn chỉ nghiên cứu các bài báo và sách thuộc những lĩnh vực này.

* Tìm kiếm tài liệu văn học: Đọc bản tóm tắt và tải về hoặc in ra. Và tìm các sách có liên quan trong thư viện.

* Tìm phần trích có liên quan trong cuốn sách và bài viết của bạn:

A. Tìm ra kết quả điều tra có liên quan đến vấn đề nghiên cứu cần giải quyết

B. Dùng từ định nghĩa

C. Đưa ra kiến nghị có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai

D. Hạn chế của bài viết

E. Bài viết có ý kiến trái ngược với vấn đề nghiên cứu cần giải quyết

*Tóm tắt những nghiên cứu trước đó và đề xuất nghiên cứu trong tương lai để xác định chủ đề chính có liên quan đến phần nghiên cứu của mình.

*Tạo khung khái niệm của bạn, để xác định trong việc xem xét các bài nghiên cứu khác nhau nên có một chủ đề chung và hàm ý chung.

Source: Writing a Literature Review: Six Steps to Get You from Start to Finish (getalifephd)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (305) Starting and Running Your Research Lab at a New Institution
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (81) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
(Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Ministry of Interior statistics demonstrate an annually declining birth rate in Taiwan, from 2.44% in 1979 to 0.96 in 2004.

Vấn đề nghiên cứu: Despite governmental attempts to address this issue through various programs, the declining trend has continued at an accelerated rate.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the number of annual births significantly declined by 206,999 – from 1979 to 2004.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: A declining population will adversely impact all facets of society, including education, labor force and resource allocation.

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s