Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc

Bãi tắm hồ Đại Lải

Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc
– Bạn sẽ sử dụng phương thức nào?
– Nên gồm những nội dung nào?
– Tên miền nào phù hợp nhất?
– Nếu không sử dụng Server của trường đại học của bạn, vậy ai có thể thiết kế mạng cho bạn?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (307):
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (82) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Thiết lập Web học thuật của bạn: Kỹ năng viết đơn xin việc

– Bạn sẽ sử dụng phương thức nào?

– Nên gồm những nội dung nào?

– Tên miền nào phù hợp nhất?

– Nếu không sử dụng Server của trường đại học của bạn, vậy ai có thể thiết kế mạng cho bạn?

– Web có cần bao gồm Blog?

– Làm sao để cập nhật các thông tin mới nhất trên Web?

– Các tài liệu (PDF) công khai không trùng với các đường dẫn (link) tới tài liệu?

– Trong một số phương diện có thể dẫn nhập các yếu tố phục trợ cho việc giảng dạy trong giáo án (như: “Tôi từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân…”) ?

– Từ các nội dung và hình thức của web, bạn làm sao mở rộng mạng để tạo điều kiện phát triển tố chất của giáo viên?

– Căn cứ theo cơ sở dữ liệu về công việc, bạn có thể cho phép ai thăm quan Web của bạn?

Source: Do You Need Your Own Website While On the Job Market?(chronicle)

1. Power Point Presentations:

Writing Effective Employment Application Statements

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 1)

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

2. Chương trình học:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:

Viết lí lịch công việc tiếng Anh hiệu quả TedKnoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc bằng tiếng anh cho kĩ sư Ted Knoy

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (307) How to Evaluate Blogs for Academic Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (82) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu
: Civil engineering associations lack adequate management skills to remain competent in the modern era.

Vấn đề nghiên cứu: The scope of the civil engineer’s daily tasks is increasingly diminished,

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: with less than 5% of all occupations belonging to civil engineering.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Consequently, the prestige and value of the civil engineering profession is on the decline.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s