Làm sao để biến thói quen viết lách thành sở thích trong 7 bước đơn giản ((Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)

Cau được trồng bên đường

Làm sao để biến thói quen viết lách thành sở thích trong 7 bước đơn giản ((Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao để biến thói quen viết lách thành sở thích trong 7 bước đơn giản ((Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)
– Bài viết hay này sẽ giới thiệu những cách khiến viết lách trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống.
– Khiến việc viết lạch trở thành công việc đầu tiên sau khi thức dậy: Khi bạn không có thời gian để suy nghĩ thì làm sao để bắt đầu câu việc viết lách.
– Viết lách trong thời gian ngắn: Làm sao để tập viết? Mỗi lần chỉ cần từ 5 đến 15 phút, bạn sẽ nhận ra được kết quả bất ngờ.
– Bắt đầu! Ngay lúc bắt đầu, bạn không nên dừng một phút nào mà tiếp tục viết, cho đến lúc hoàn thành.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (310): Conducting Academic Research
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (83) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
Làm sao để biến thói quen viết lách thành sở thích trong 7 bước đơn giản ((Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)

* Bài viết hay này sẽ giới thiệu những cách khiến viết lách trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống.

* Khiến việc viết lạch trở thành công việc đầu tiên sau khi thức dậy: Khi bạn không có thời gian để suy nghĩ thì làm sao để bắt đầu câu việc viết lách.

* Viết lách trong thời gian ngắn: Làm sao để tập viết? Mỗi lần chỉ cần từ 5 đến 15 phút, bạn sẽ nhận ra được kết quả bất ngờ.

* Bắt đầu! Ngay lúc bắt đầu, bạn không nên dừng một phút nào mà tiếp tục viết, cho đến lúc hoàn thành.

* Dành thời gian lên kế hoạch viết. Nếu bạn có một kế hoạch lớn, vậy bạn có thể viết nhiều hay viết ít, những điều bạn viết có thể làm tư liệu cho việc viết bài cuối năm.

* Viết gì đó trước khi làm bất kỳ việc gì: Tự xác định số lượng chữ sẽ viết, thâm chí là đối với việc đơn giản cũng phải viết ra như việc pha một tách cà phê vậy.

* Thiết lập mục tiêu viết bài: Bạn có thể xác định cách mục tiêu như: xác định số chữ, số chương mục hoặc số câu… Khi đạt được mục tiêu, bạn sẽ cảm thấy sự thích thú.

* Lấy việc hoàn thành mục tiêu làm phần thưởng cổ vũ cho bản thân.
Source: How to become addicted to writing in 7 easy steps(literaturereviewhq)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (310) Conducting Academic Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (83) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ
.

Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a vibration mitigation method to alleviate the adverse impact of a high-speed railway system.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu
: To do so, vibrations induced by a high-speed railway system can be observed in all operational aspects. Vibrations can then be observed continuously at the job site, with estimations correspondingly made. Next, the vibration properties can be analyzed, including frequencies, velocities, and various vibration sources from the ambient ground surface. Additionally, properties involving the geology, topology and related solid indexes can be analyzed on all estimated lines. Moreover, above data and related project objectives can be integrated and perused to design the intended mitigation infrastructure.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed vibration mitigation method can ultimately abate the adverse impacts of mitigation from a high-speed railway system, thus eliminating concerns of administrators in hi-tech industrial-based parks.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Effectiveness of the proposed vibration mitigation method can facilitate the implementation of vibration phenomena-related projects. Consequently, manufacturing production will reach an acceptable rate and generate project revenues in hi-tech industrial-based parks. Achieving the above goals requires that practitioners and academics integrate their efforts to reach an efficient solution.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s