Làm sao để có thể trở thành một học giả nhanh hơn và tốt hơn? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)

Bến đá Kỳ Cùng

Làm sao để có thể trở thành một học giả nhanh hơn và tốt hơn? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao để có thể trở thành một học giả nhanh hơn và tốt hơn? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)
– Đạt được và lặp lại: Truyền đạt lại suy nghĩ của bạn cho người đọc, phương pháp như sau: Mỗi ngày sử dụng một từ mới. Từ các các tạp chí hoặc bài viết tìm ra các từ hay câu mà bạn ít dùng, sau đó cố gắng sử dụng chúng vào bài viết của bạn, mỗi ngày ít nhất 2 lần.
– Tham dự: tập trung vào xu hướng hứng thú của người đọc. Ngoài ra, cung cấp đầy đủ cho người đọc các nguồn tư liệu phụ trợ. Khi đang biên tập bài viết của bạn, tìm ra các tài liệu có thể giúp bạn dẫn chứng khoa học phù hợp. Chúng ta cần tham dự một cách nhiệt tình, đồng thời triệt để loại bỏ các câu chữ thừa thãi.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (308): Academic Writing Tips: How to Write a Research Paper
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (82) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)
Làm sao để có thể trở thành một học giả nhanh hơn và tốt hơn? (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)

– Đạt được và lặp lại: Truyền đạt lại suy nghĩ của bạn cho người đọc, phương pháp như sau: Mỗi ngày sử dụng một từ mới. Từ các các tạp chí hoặc bài viết tìm ra các từ hay câu mà bạn ít dùng, sau đó cố gắng sử dụng chúng vào bài viết của bạn, mỗi ngày ít nhất 2 lần.

– Tham dự: tập trung vào xu hướng hứng thú của người đọc. Ngoài ra, cung cấp đầy đủ cho người đọc các nguồn tư liệu phụ trợ. Khi đang biên tập bài viết của bạn, tìm ra các tài liệu có thể giúp bạn dẫn chứng khoa học phù hợp. Chúng ta cần tham dự một cách nhiệt tình, đồng thời triệt để loại bỏ các câu chữ thừa thãi.

– Tính chọn lọc : Chú ý mối liên hệ giữa mục đích nghiên cứu và thực tiễn. Bài viết cần có nội dung phong phú, văn phong hấp dẫn. Chú ý đến cách thức dùng từ và văn phạm, qua đó giúp hoàn thiện bản thân thành một học giả giỏi.

– Mạnh mẽ, trực tiếp, phản hồi nhanh: Có các ý kiến phản hồi mang tính xây dựng là một điều kiện bắt buộc đối với một người nghiên cứu cũng như một học giả. Mạnh mẽ, trực tiếp, phản hồi nhanh, điều này có nghĩa là mỗi phần của một bài viết được tạp chí biên tập hay bình luận đều cần có sự phản hồi. Mời bạn bè đọc trước sơ thảo bài viết, đồng thời mời các chuyên gia trong lĩnh vực bạn viết đọc bản thảo cuối cùng. Như vậy sẽ sớm nhận được các ý kiến phản hồi.

Source: How to become a better, faster writer (getalifephd)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (308) Academic Writing Tips: How to Write a Research Paper
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (82) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Civil Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a strategic model to enhance the goal management competency of civil engineers.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a goal management committee can be established. The means by which board members are elected can then be improved. Next, progress can be made regarding opinions on the election. Additionally, opinions regarding goal management can be discussed freely. Moreover, forecasted goals can be debated. Furthermore, annual goals can be established. Also, the feasibility of how goals are executed can be examined. Member satisfaction can be assessed as well. Finally, effectiveness of the proposed strategic model can be evaluated.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed strategic model can help civil engineers to establish goal management skills,

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: further advancing the civil engineering profession.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s