Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART A) (Tổ chức nghiên cứu và báo cáo kỹ thuật)

Chi Lăng 3

Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART A) (Tổ chức nghiên cứu và báo cáo kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tìm một lĩnh vực viết bài phù hợp
– Hỏi ý kiến người hướng dẫn của bạn, những bài báo của người giảng dạy khác là thích hợp.
– tìm chủ đề bài báo của bạn đã được xuất bản trên tạp chí có trong tài liệu tham khảo của luận văn,
– tìm ra bất cứ bài báo nào có luận điểm đặc biệt là chủ đề nghiên cứu đối với bạn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (313) How communicating research to wider audiences can help your academic career
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (85) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Công việc chuẩn bị cho bài viết đăng báo quốc tế: các bài báo đăng hàng ngày được viết bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh (PART A) (Tổ chức nghiên cứu và báo cáo kỹ thuật)

* Tìm một lĩnh vực viết bài phù hợp

– Hỏi ý kiến người hướng dẫn của bạn, những bài báo của người giảng dạy khác là thích hợp.

– tìm chủ đề bài báo của bạn đã được xuất bản trên tạp chí có trong tài liệu tham khảo của luận văn,

– tìm ra bất cứ bài báo nào có luận điểm đặc biệt là chủ đề nghiên cứu đối với bạn.

– lướt qua các trang mạng tạp ch, đặc biệt là phần “yêu cầu viết bài”

– đọc kỹ từng tiêu chí xuất bản của tạp chí, để đảm bảo vấn đề nghiên cứu của bạn là nằm trong phạm vi chính của tạp chí.

* Sẵn sàng để gửi bản thảo của bạn-đánh giá ẩn danh bài báo, để loại trừ khả năng để lộ bất kỳ ý kiến nào về danh tính của bạn và việc tự viện dẫn.

Source: Journal Submissions (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (313) How communicating research to wider audiences can help your academic career
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (85) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
(Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Inflated steel costs in Taiwan over the past two years have led to increased construction costs and lower industrial profits.

Vấn đề nghiên cứu: Subsequent delays in steel bridge construction projects have made it impossible for the CEC to forecast the launching of a project, posing a high risk to new construction efforts.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
: For instance, the CEC authorized a contractor to undertake a steel bridge project, which the owner subsequently rejected. The owner claimed that the contractor made a breach of contract and insisted on confiscating the performance bond of the steel bridge project, compensating for the difference in the re-bidding fee and publicizing this transgression in a government procurement bulletin to prevent CEC from bidding on projects for a year. The Public Construction Commission of the Executive Yuan served as a mediator to avert pending litigation.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The lack of an effective remediation method makes it impossible for the CEC to resolve disputes in the construction industry efficiently.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s