Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)

Chùa Giác Viên

Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)
– Giới thiệu ngắn:Nói về năng lực bạn thân và công việc bạn đang muốn xin.
– Nguồn tài trợ đã có cho nghiên cứu/luận văn: Tự tin giới thiệu kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, nói ra mối liên hệ giữa đơn vị và công việc bạn đang xin. Giới thiệu đơn giản về luận văn của bạn để nói về đóng góp của nó với một lĩnh vực nào đó.
– Nghiên cứu trong tương lai: Nói về những vấn đề mà nghiên cứu của bạn chưa được giải quyết, và làm sao để có phương hướng nghiên cứu trong tương lai.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (317): A perspective on academic networking
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (87) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)
Cách viết thư xin việc (Kỹ thuật viết thư)

* Giới thiệu ngắn:Nói về năng lực bạn thân và công việc bạn đang muốn xin.

* Nguồn tài trợ đã có cho nghiên cứu/luận văn: Tự tin giới thiệu kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, nói ra mối liên hệ giữa đơn vị và công việc bạn đang xin. Giới thiệu đơn giản về luận văn của bạn để nói về đóng góp của nó với một lĩnh vực nào đó.

* Nghiên cứu trong tương lai: Nói về những vấn đề mà nghiên cứu của bạn chưa được giải quyết, và làm sao để có phương hướng nghiên cứu trong tương lai.

* Các kiến thức đã giảng dạy: Miêu tả kinh nghiệm giảng dạy của bạn, liên kiết chúng với công việc bạn đang xin.
nghị, biên tập sách vở hay duy trì một mạng học thuật chuyên ngành nào đó…

* Phần cuối cùng: khi gửi văn bản kèm theo(Viết bài mẫu, bảng điểm, đại cương bài giảng), người giới thiệu bạn, phương thức liên lạc nếu cần.
Source: Writing a Job Letter for a Job (parezcoydigo)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (317) A perspective on academic networking
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (87) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Civil Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Inflated steel costs in Taiwan over the past two years have led to increased construction costs and lower industrial profits.

Vấn đề nghiên cứu: Subsequent delays in steel bridge construction projects have made it impossible for the CEC to forecast the launching of a project, posing a high risk to new construction efforts.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the CEC authorized a contractor to undertake a steel bridge project, which the owner subsequently rejected. The owner claimed that the contractor made a breach of contract and insisted on confiscating the performance bond of the steel bridge project, compensating for the difference in the re-bidding fee and publicizing this transgression in a government procurement bulletin to prevent CEC from bidding on projects for a year. The Public Construction Commission of the Executive Yuan served as a mediator to avert pending litigation.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The lack of an effective remediation method makes it impossible for the CEC to resolve disputes in the construction industry efficiently.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s