10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART A)

Chợ Ba Thê (cũ)

10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART A)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* 10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART A)
– Thể hiện thái độ của bạn vẫn còn hứng thú với công ty
– Chuẩn bị cho lần gặp mặt kế tiếp
– Đúng giờ đối với tất cả các cuộc hẹn
– Biết kiên nhẫn chờ đợi
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (325): Introducing the Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries – UCLA (Part One)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (91) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART A)

* Thể hiện thái độ của bạn vẫn còn hứng thú với công ty

* Chuẩn bị cho lần gặp mặt kế tiếp

* Đúng giờ đối với tất cả các cuộc hẹn

* Biết kiên nhẫn chờ đợi

* Gởi thư cám ơn ngay sau đó

Source: 10 Things to Do After a Job Interview (cnn)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (325) Introducing the Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries – UCLA (Part One)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (91) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As indispensable actuators for auto-focusing (AF) and zooming, stepping motors are extensively adopted in digital video cameras (DVCs). Following rising consumer demand for DVCs in the electronic products market, enhanced properties and elevated functions play an increasing pivotal role in luring new customers.

Vấn đề nghiên cứu: Despite their fast dynamic AF access, even the most advanced DVCs are limited in terms of low power consumption and inadequate operational efficiency to satisfy consumer demand. Conventional AF actuators in DVCs are all stepping motors, subsequently limited by a slow dynamic AF speed, high power consumption low power efficiency. Moreover, noise interference from a stepping motor in a DVC is easily recorded into the digital films during AF operation.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
: For instance, the operational time for a typical AF linear actuator in a DVC is only 1/6th that of a conventional stepper motor. Additionally, the power consumption by using a linear actuator in a DVC is only 1/3rd of that when using a conventional stepping motor for AF. Moreover, the operational efficiency by using a linear actuator in a DVC is only 1/2 that of a conventional steeping motor. Furthermore, the acoustic noise interference caused by using a linear actuator for AF in a DVC is lower than that when operated by a conventional stepping motor. Therefore, linear actuators are highly promising alternatives to conventional stepping motors in DVCs.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Theoretically, conventional stepping motors are limited in terms of their fixed resolution, possibly incurring errors when using open-loop control in AF operation. Such limitations lead to unclear CCD images in a DVC. In practice, a conventional stepping motor is larger than a linear actuator owing to the simple structure of the latter. Additionally, the conventional stepping motor for AF system in a DVC leads to slow dynamic AF speed, high power loss and low operational efficiency. Moreover, noise interference from a stepping motor is easily recorded into digital forms during AF operation.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s