10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART B)

Chùa Ông Bắc 1

10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART B)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* 10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART B)
– Gửi thư cho từng người phỏng vấn mình, thể hiện một cách mạnh mẽ thế mạnh của bản thân
– Trình bày rõ những yêu cầu của công ty, đồng thời nói rõ bản thân sẽ làm cách nào để đáp ứng được những yêu cầu đó
– Không ngừng suy nghĩ và học hỏi về công ty
-Giữ liên lạc với người có thể ảnh hưởng tới việc tuyển dụng, hoặc người biết người phỏng vấn mình
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (326): Introducing the Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries – UCLA (Part Two)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (91) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
10 điều nên làm sau khi phỏng vấn (PART B)

* Gửi thư cho từng người phỏng vấn mình, thể hiện một cách mạnh mẽ thế mạnh của bản thân

* Trình bày rõ những yêu cầu của công ty, đồng thời nói rõ bản thân sẽ làm cách nào để đáp ứng được những yêu cầu đó

* Không ngừng suy nghĩ và học hỏi về công ty

* Giữ liên lạc với người có thể ảnh hưởng tới việc tuyển dụng, hoặc người biết người phỏng vấn mình

* Phải biết chấp nhận sự thật khi bạn bị từ chối

Source: 10 Things to Do After a Job Interview (cnn)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (326) Introducing the Code of Best Practices in Fair Use for Academic and Research Libraries – UCLA (Part Two)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (91) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn
(Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a sliding motor control (SMC) method based on the position estimation algorithm (PEA) for use in AF of the linear actuator in a DVC to achieve low power consumption, high operational efficiency and fast dynamic AF access characteristics.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a concrete and linear actuator with low power consumption and high operational efficiency can be manufactured for AF in a DVC. A magneto-resistive (MR) encoder in the linear actuator can then be adopted for use as a position feedback sensor to acquire the position of the moving part of the linear actuator in AF operation. Next, an interpolation chip can be embedded to enhance the resolution of a linear actuator in a DVC, attain an enhanced image and avoid an increasing prime cost of a DVC. Additionally, the PEA can be developed from the MR encoder to determine accurately the position of the moving part of the linear actuator in a DVC.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed SMC method can offer an effective means of positioning and controlling velocity owing to its many advantages, e.g., insensitivity to parameter variations, disturbance rejection and fast dynamic response. Hence, the SMC based on the PEA written in a single chip can enhance control performance in order to increase focusing speed and accuracy. Additionally, the proposed SMC method can be adopted to manufacture a linear actuator with low power consumption and high operational efficiency for AF operation in a DVC. The proposed PEA can also determine accurately the position of a moving part of a linear actuator in a DVC. Moreover, the SMC method based on use of the PEA in AF operation in a DVC can reduce AF access time by several microseconds and avoid the recording of acoustic noise interference into the digital films.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn
: The proposed method is highly promising for use in manufacturing an efficient linear actuator with low power consumption and high operational efficiency for AF operation in DVC rapidly. Furthermore, the AF system with a linear actuator has a fast dynamic AF speed and limited acoustic noise interference.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s