Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART A)

Chợ Cái Tàu Hạ
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART A)
– Tại sao có sự khác biệt hoặc không liên tục trong quá trình làm việc của bạn?
– Bạn có thể nghĩ đến 1 vấn đề gần đây nhất mà sử dụng cách giải quyết cũ thì không giải quyết được?
– Trên đời này người không thích bạn nhất sẽ có thể nói gì về bạn?
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (329): How Research in Academic Dishonesty Can Help Build Better Learning Environments
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART A)

* Tại sao có sự khác biệt hoặc không liên tục trong quá trình làm việc của bạn?

* Bạn có thể nghĩ đến 1 vấn đề gần đây nhất mà sử dụng cách giải quyết cũ thì không giải quyết được?

* Trên đời này người không thích bạn nhất sẽ có thể nói gì về bạn?

* Rủi ro lớn nhất mà bạn đã từng trải qua là gì?

* Bạn đã từng bị cấp trên chất vấn về hành vi của bạn chưa? bạn đã xử lý việc này như thế nào?

Source: The 10 toughest job interview questions answered

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (329) How Research in Academic Dishonesty Can Help Build Better Learning Environments
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The fluid jet polishing (FJP) method originated from the demand for miniaturized optical elements in recent years and the inability of the conventional polishing method can not satisfy the fabrication requirements of those elements. The FJP method facilitates the removal of nanometer deep material, subsequently correcting errors in the optical elements.

Vấn đề nghiên cứu: However, the FJP method fails to comply with the requirement of a higher pressure, i.e. >6 bar, to pump the slurry in order to remove the material of elements. Additionally, the shape that the FJP produces on the surface is not the Gaussian distribution, thus making it extremely difficult to more accurately control form correction.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the FJP method has difficult in satisfying the requirement of form error l/10 for small optical elements.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to optimize the design of an optical system owing to limitations of the FJP method makes it impossible to achieve high precision in product manufacturing.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s