Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART B)

Chợ Hòn Đất
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART B)
– Mô tả lại một thời điểm mà kế hoạch của bạn không đạt được sự thống nhất của cả nhóm và
kết quả là gì?
– Nếu bạn có thể thay đổi 1 việc từ công việc trước đây bạn đã từng làm, vậy đó là việc gì?
– Hãy giải thích một vấn đề nào đó để đứa cháu 8 tuổi của bạn có thể hiểu được.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (330): How Stimulants Affect Academic Performance
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 1)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào để trả lời 10 câu hỏi khó khi được phỏng vấn (PART B)

* Mô tả lại một thời điểm mà kế hoạch của bạn không đạt được sự thống nhất của cả nhóm và
kết quả là gì?

* Nếu bạn có thể thay đổi 1 việc từ công việc trước đây bạn đã từng làm, vậy đó là việc gì?

* Hãy giải thích một vấn đề nào đó để đứa cháu 8 tuổi của bạn có thể hiểu được.

* Hãy giới thiệu về bạn…

* Tại sao chúng tôi cần tuyển dụng bạn vào làm việc?

Source: The 10 toughest job interview questions answered

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (330) How Stimulants Affect Academic Performance
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (93) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a modified FJP method to ensure not only that the shape is close to Gaussian distribution with a low pressure air source, but also that the resolution of material removal should be small and stable.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, slurry can be carried with low air pressure, based on use of siphonic and laminar flow theories. The Gaussian shape can then be achieved by using a nozzle different from the conventional one, in which both air and slurry can pass through simultaneously. Next, fine resolution of material removal can be obtained by optimization of the slurry concentration and air pressure.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the modified FJP method can produce stable material removal less then 50 nm deep by using 1~2 bar air pressure source and the new nozzle. Via the modified FJP method, small optical elements can be fabricated using accurate material removal.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Moreover, the enhanced capability of material removal can fabricate precise optical elements, ultimately improving the performance of an optical system.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s