10 lý do để theo đuổi công việc nghiên cứu sinh tiến sĩ (PART A)

Chợ nổi Trà Ôn (mới)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* 10 lý do để theo đuổi công việc nghiên cứu sinh tiến sĩ (PART A)
– Bạn có hy vọng về công việc nghiên cứu
– Bạn muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn
– Bạn thích môi trường học thuật
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (332): The Research Essay – An Expression of Your Curiosity
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (94) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)
10 lý do để theo đuổi công việc nghiên cứu sinh tiến sĩ (PART A)
* Bạn có hy vọng về công việc nghiên cứu
* Bạn muốn trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của bạn
* Bạn thích môi trường học thuật
* Bạn có cơ hội
* Bạn muốn phát triển kỹ năng trọng yếu
Source: Ten Good Reasons for Doing a Phd (marialuisaaliotta)
1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (332) The Research Essay – An Expression of Your Curiosity
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (94) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an injection molding method that can accurately estimate shrinkage defects during product manufacturing by estimating the shrinkage rate of a product part and pre-compensation of the mold cavity via simulation, ultimately reducing shrinkage defects in products and streamlining the manufacturing process.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, shrinkage of wafer products can be reduced based on mold shrinkage compensation. The shrinkage compensation rates for various materials can then be determined via computer-aided engineering (CAE) simulation. Next, compensation dimensions of shrinkage and injection molding process parameters can be optimized by performing CAE simulations repeatedly. Additionally, design can be simplified and manufacturing time significantly lowered by using those compensation rates, which are stored in a database made available for engineers.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed injection molding method can streamline product design by decreasing the shrinkage rate of defective products to less than 2%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn
: Importantly, the proposed method can ensure pre-compensation of the mold part, ultimately ensuring high precision in the manufacturing of exterior injection mold parts.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s