10 lý do để theo đuổi công việc nghiên cứu sinh tiến sĩ (PART B)

Chợ thị trấn Trà Ôn
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* 10 lý do để theo đuổi công việc nghiên cứu sinh tiến sĩ (PART B)
– Bạn sẽ có nhiều cơ hội công việc hơn trong tương lai
– Bạn có hứng thú với một đề tài nghiên cứu
– Bạn hưởng thụ thời gian tự do và do bản thân tự quyết định
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (333): Research poster design: 1) Planning
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (94) (phần 2)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
10 lý do để theo đuổi công việc nghiên cứu sinh tiến sĩ (PART B)

* Bạn sẽ có nhiều cơ hội công việc hơn trong tương lai

* Bạn có hứng thú với một đề tài nghiên cứu

* Bạn hưởng thụ thời gian tự do và do bản thân tự quyết định

* Bạn có thành tích nghiên cứu tốt

* Bạn có năng lực tiếp nhận sự thử thách

Source: Ten Good Reasons for Doing a Phd (marialuisaaliotta)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (333) Research poster design: 1) Planning
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (95) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Increasingly larger substrate requirements have spurred advances in semiconductor manufacturing, explaining the increasing importance of the pumping performance of vacuum pumps in etching, chemical vapor deposition (CVD), and physical vapor deposition (PVD) to satisfy ultraclean environment requirements. However, using oil-free backing pumps in combination with the turbomolecular pump (TMP) to satisfy ultraclean environment requirements is problematic. The TMP compound includes the addition of a turbodrag section to the conventional TMP stage in the same rotation shaft in order to ensure that the discharge pressure ranges between 7.5 and 15 Torr. Levi (1992) also pioneered the use of hybrid pumps, which uses a variety of impellers without increasing the number of stages on the same axis. Notably, the conventionally adopted TMP uses momentum transfers from high-speed rotating blades to the gas molecules for pumping gas. According to the direction of the pumped fluid to the movement of the moving wall, the TMP is perpendicular to the movement of the moving wall; otherwise, the molecular drag pump (MDP) is parallel. The MDP can operate in the 7.5x-3 Torr-7.5 x-2 Torr at a full pumping speed owing to a high compression ration in the viscous flow regime, which is infeasible for a molecular flow regime.

Vấn đề nghiên cứu: The CVD and etching equipment in the IC industry require superior discharge pressures from the atmosphere to a high-vacuum region. Among the many subsequent design types include those of Becker, Siegbahn, Holwek, and Gaede. Although these designs normally increase either the pumping speed or compression ratio, increasing the pumping speed and compression simultaneously (especially in higher discharge pressures) is problematic owing to the complex transition flow phenomena. Additionally, the processing pressure can not remain constant with a declining pumping performance.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: A typical TMP typically has many stages for optimizing the pumping speed and compression ratio, resulting in different compression ratios, especially the lower value for light gases. Moreover, the compression ratios are high at discharge pressures lower than 7.5x-3 Torr. However, the pumping speed obviously declines at higher discharge pressures.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Ultimately, the pumping performances of TMP lower its efficiency as the distance of blades becomes comparable to the mean free path of gas molecules.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s