Làm sao có thể thay đổi từ công việc học thuật đến công việc thực tế

Cầu Thê Húc (Hà Nội)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao có thể thay đổi từ công việc học thuật đến công việc thực tế
– Thể hiện kỹ năng của bạn, Trong lý lịch của bạn thể hiện trình độc học vấn và năng lực tư duy phán đoán của bạn. Trí lực tốt là một trong những kỹ năng quan trọng, nên biểu hiện tại lý lịch của bạn.
– Có nguyện vọng tăng lương, thăng chức trong một thời gian ngắn. Bạn nhất thiết phải nói với công ty, bạn có thể căn cứ vào khả năng tư duy phán đoán của bản thân để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của công ty.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (349): Producing an Academic Poster
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (103) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm sao có thể thay đổi từ công việc học thuật đến công việc thực te

* Thể hiện kỹ năng của bạn, Trong lý lịch của bạn thể hiện trình độc học vấn và năng lực tư duy phán đoán của bạn. Trí lực tốt là một trong những kỹ năng quan trọng, nên biểu hiện tại lý lịch của bạn.

* Có nguyện vọng tăng lương, thăng chức trong một thời gian ngắn. Bạn nhất thiết phải nói với công ty, bạn có thể căn cứ vào khả năng tư duy phán đoán của bản thân để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của công ty.

* Mạng Internet! Học tập làm sao giải quyết vấn đề cùng với độ nhóm, không có sự ủng hộ của người khác thì không dễ để đạt được các thành tựu lớn. Kỹ xảo giao tiếp là một kỹ năng. Hợp tác làm việc với một người có sự nhanh nhẹn thông minh giống bạn trong một đội nhóm sẽ tốt hơn là làm việc một mình.

Source: How to Move from Academia to Industry(postgraduatetoolbox)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (349) Producing an Academic Poster
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (103) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Increasingly larger substrate requirements have spurred advances in semiconductor manufacturing. Thus, to satisfy ultracleam environment requirements, the pumping performance of vacuum pumps is increasingly important in the etching process, chemical vapor deposition (CVD), and physical vapor deposition (PVD).

Vấn đề nghiên cứu: However, the processing pressure can not remain constant with a declining pumping performance.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to evaluations based on man-made and computational fluid dynamics (CFD) in previous studies, pumping lasts too long.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to evaluate the pumping performance efficiently and precisely makes it impossible to comply with the demand of actual processing pressure.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s