Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART A)

Cầu Cần Thơ (ảnh 1)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART A)
– a) Vì sao người nghiên cứu luôn cảm thấy mệt mỏi:
– Không có thời gian không tiếp xúc máy móc để nghỉ ngơi. Cảm thấy mệt mỏi và bị đánh giá thấp.
– Có quá nhiều trách nhiệm. Thiếu phúc lợi phù hợp.
– Công việc thiếu tính thử thích hoặc nhàm chán.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (346): Starting your scientific poster in InDesign CS6 (Tutorial Part 4)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (101) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART A)
a) Vì sao người nghiên cứu luôn cảm thấy mệt mỏi:
* Không có thời gian không tiếp xúc máy móc để nghỉ ngơi. Cảm thấy mệt mỏi và bị đánh giá thấp.
* Có quá nhiều trách nhiệm. Thiếu phúc lợi phù hợp.
* Công việc thiếu tính thử thích hoặc nhàm chán.
* Không có sự giao tiếp xã hội phù hợp.
* Thời gian cho công việc quá nhiều.
* Thiếu sự hỗ trợ.
* Quá theo đuổi sự hoàn mỹ, Cách nhìn trái chiều đối với bản thân.

Source: Recover from Writing Burn Out: 18 Tips for Writing with Gusto (writetodone)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (346) Starting your scientific poster in InDesign CS6 (Tutorial Part 4)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (101) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an inspection system to identify defects in silicon-based solar cells, in particular unqualified cells, by locating them and calculating the percentage of the defective area immediately. The proposed system consists of near-infrared (NIR) image sensing electronic circuits and a data processing control computer in real time.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, solar cell performance can be evaluated using the I-V curve. If the I-V curve represents inadequate electrical power behavior, the grain structure can then be observed using scanning electron microscopy (SEM) to identify the problem. Next, before I-V testing for solar cell defects, the proposed inspection system can be implemented to identify the defective area for the entire solar cell rapidly. Additionally, the percentage of the defective area in the entire solar cell module can be determined immediately owing to the real time data processing control computer of the proposed system, making it feasible to locate unqualified cells without constructing an I-V curve.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed inspection system can locate defects immediately and determine the detailed reason for defects in the grain structure by using SEMS.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed inspection system for solar cell defects is highly efficient in terms of identifying defective areas.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s