Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART B)

Cầu Rồng 2
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART B)
– b) Vì sao người nghiên cứu luôn cảm thấy mệt mỏi:
– Không muốn ủy quyền cho cấp dưới * Có mong muốn khống chế tất cả công việc.
– Có cảm giác bị choáng ngợp.
– c)Phương pháp loại bỏ cảm giác mệt mỏi:
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (347): InDesign science poster tutorial: Layout, Text, Printing (Final Part 6)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (102) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Food Science)
Làm sao để loại bỏ cảm giác mệt mỏi khi viết bài (PART B)
b) Vì sao người nghiên cứu luôn cảm thấy mệt mỏi:

* Không muốn ủy quyền cho cấp dưới * Có mong muốn khống chế tất cả công việc.

* Có cảm giác bị choáng ngợp.

c) Phương pháp loại bỏ cảm giác mệt mỏi:

* Dọn sạch bàn làm việc của bạn

* Chú ý đến các việc không liên can

* Học tập việc tiếp thu các phê bình mang tính đóng góp

* Đọc các tài liệu có liên quan

* Đọc thơ hay sách để phát triển khả năng trí óc.

* Thả lỏng

Source: Recover from Writing Burn Out: 18 Tips for Writing with Gusto (writetodone)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (347) InDesign science poster tutorial: Layout, Text, Printing (Final Part 6)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (102) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Food Science)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As concern over food quality has grown with increased consumption, rapidly inspecting such quality must satisfy market demand. Fruit market consumers often purchase their favorite fruits by selecting them individually based on their subjective experiences.

Vấn đề nghiên cứu: Although individuals spend considerable money and time in selecting fruit, whether the fruit is tasty remains unclear. Moreover, conventional inspection methods of fruit quality by examining the fruit skin fail to determine the inner quality of fruit.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, weighing the fruit provides only a quantitative means of comparing with its proper size.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to inspect the inner quality of fruit makes it impossible to increase agricultural profits.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s