Làm thế nào để báo cáo ngắn gọn đạt hiệu quả trong hội nghị quốc tế (phần A)

Cổng chùa Vĩnh Nghiêm
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để báo cáo ngắn gọn đạt hiệu quả trong hội nghị quốc tế (phần A)
– Đảm bảo ngắn gọn xúc tích: nghĩa là bạn không thể truyền tải tất cả nội dung trong phần trình bày 15 phút, cho nên bạn cần phải chọn phần quan trọng nhất.
– Tìm hiểu lý luận thu nhận tri thức, giải thích rõ lượng thông tin thấp nhất mà đại não có thể tiếp nhận trong quá trình học tập.
– Cách lựa chọn phông chữ khôn ngoan của bạn: chú ý kiểu chữ sử dụng cho người đọc xem nên là kích cỡ 30. Không nên đưa quá 20-25 chữ trong slide. Nếu bài báo cáo của bạn có số liệu và kết quả điều tra dài, hãy cung cấp bản thảo cho mọi người, chỉ cần đưa phát hiện quan trọng nhất trong slide của bạn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (350): Create your scientific poster in less than 10 minutes with PosterGenius
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (103) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào để báo cáo ngắn gọn đạt hiệu quả trong hội nghị quốc tế (phần A)

A. Thiết kế

I. Đảm bảo ngắn gọn xúc tích: nghĩa là bạn không thể truyền tải tất cả nội dung trong phần trình bày 15 phút, cho nên bạn cần phải chọn phần quan trọng nhất.

II. Tìm hiểu lý luận thu nhận tri thức, giải thích rõ lượng thông tin thấp nhất mà đại não có thể tiếp nhận trong quá trình học tập.

III. Cách lựa chọn phông chữ khôn ngoan của bạn: chú ý kiểu chữ sử dụng cho người đọc xem nên là kích cỡ 30. Không nên đưa quá 20-25 chữ trong slide. Nếu bài báo cáo của bạn có số liệu và kết quả điều tra dài, hãy cung cấp bản thảo cho mọi người, chỉ cần đưa phát hiện quan trọng nhất trong slide của bạn.

IV. Hiệu quả sử dụng của các trang mạng cung cấp hình ảnh, ví dụ iStockPhoto.com là một nguồn tư liệu rất tốt dùng để tìm hình ảnh mà bạn cần sử dụng cho bài báo cáo.
Source: 10 Tips and Techniques for More Effective Presentations(scribd)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (350) Create your scientific poster in less than 10 minutes with PosterGenius
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (103) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a vacuum performance system according to ISO standards, with automatic testing and human-machine interface functions.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, pumping performance can be evaluated based on the flow meter method. The flow rate can then be adjusted to obtain a balanced inlet pressure. Next, the pumping speed can be determined based on this relationship. Additionally, results of the experimental pumping speed can be compared with those of simulations.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed vacuum performance system can evaluate the throughput, pumping speed, ultimate pressure, and residue gas analysis via its automatic testing and human-machine interface functions in an inlet pressure (range: OR OMIT IF UNECESSARY) exceeding 1.3×10-6 Torr.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed system can eliminate the evaluated time and provide human-machine interface functions.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s