Làm thế nào để báo cáo ngắn gọn đạt hiệu quả trong hội nghị quốc tế (phần B)

Cổng tháp chùa Vĩnh Nghiêm
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào để báo cáo ngắn gọn đạt hiệu quả trong hội nghị quốc tế (phần B)
– Thời gian cần để lên kế hoạch: để đảm bảo bài báo cáo ngắn gọn, bạn cần phần mất nhiều thời gian để loại bỏ và chỉnh sửa nội dung cho đến khi bạn có thể truyền tải thông điệp của bạn với hình thức đơn giản rõ ràng nhất. Cẩn thận tính toán thời gian cần sử dụng cho bài báo cáo.
– Xây dựng ý tưởng của bạn trên một trang giấy, thay vì bắt đầu từ máy tính.
– Luyện nói, luyện nói và luyện nói, đa phần phát biểu trong hội nghị quá nhanh, cũng chuẩn bị không đủ, không thể thể hiện hết sức mạnh thật sự của người báo cáo.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (351): Research Poster Design Workshop
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (104) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
Làm thế nào để báo cáo ngắn gọn đạt hiệu quả trong hội nghị quốc tế (phần B)

A. Chuẩn bị

I. Thời gian cần để lên kế hoạch: để đảm bảo bài báo cáo ngắn gọn, bạn cần phần mất nhiều thời gian để loại bỏ và chỉnh sửa nội dung cho đến khi bạn có thể truyền tải thông điệp của bạn với hình thức đơn giản rõ ràng nhất. Cẩn thận tính toán thời gian cần sử dụng cho bài báo cáo.

II. Xây dựng ý tưởng của bạn trên một trang giấy, thay vì bắt đầu từ máy tính.

III. Luyện nói, luyện nói và luyện nói, đa phần phát biểu trong hội nghị quá nhanh, cũng chuẩn bị không đủ, không thể thể hiện hết sức mạnh thật sự của người báo cáo.

B. Tiến hành báo cáo

I. Đừng đọc slide của bạn: nếu bạn đọc slide của bạn, người nghe sẽ lập tức biết rằng bạn không biết những gì bạn muốn nói, bạn xem thường người nghe, cũng không chuẩn bị tốt.

II. Dùng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với người nghe. Điều quan trọng nhất là tiếp xúc mắt. Ánh mắt của rất nhiều người báo cáo chỉ tập trung vào máy tính của họ, hoặc nhìn xuống tài liệu của mình. Điều này sẽ tạo ra khoảng cách giữa người nghe và người báo cáo, gián tiếp gây ra cho người nghe một cảm giác khó chịu.
Source: 10 Tips and Techniques for More Effective Presentations(scribd)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (351) Research Poster Design Workshop
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (104) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Advances in telecommunications and information technology have led to the transformation of optical storage media from CD, VCD, DVD to BD format. Consumer demand for an optical pick-up head in higher capacity portable optical storage media, e.g., near-field optical disc, focuses on a more compact and lightweight size with a larger storage capability, as well as fast read and write action capabilities. In particular, a glass material refractive index exceeding 2.0, a weight less than 80 gram and a size smaller than 1.0 millimeter in diameter are of priority concern.

Vấn đề nghiên cứu: For current specifications of a refractive index exceeding 2.0 for glass material and a diameter smaller than 1 millimeter for glass beads, conventional grinding and polishing glass processing methods fail to satisfy stability requirements and consumer demand regarding the shape of the optical storage media device in terms of precision and efficiency.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: (NOTE: You need to quantify the problem that you are trying to solve)

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to comply with consumer demand regarding the specifications of optical storage media devices makes it impossible to produce a quality and sufficiently small optical pick-up head that can read and write data efficiently.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s