Trả lời câu hỏi tại hội nghị quốc tế

Dừa nước ở Việt Nam
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Trả lời câu hỏi tại hội nghị quốc tế
– Bạn không cần ngay lập tức đưa ra một đáp án trực tiếp. Bạn có thể nói rằng trước đó bạn chưa suy nghĩ về vấn đề này, bạn cần thời gian để suy nghĩ thêm.
– Trả lời chuẩn xác nhất trong khả năng có thể – bạn có thể trầm mặc vài phút rồi mới trả lời câu hỏi.
– Tránh kéo dài thời gian đối đáp giữa hai người, điều này sẽ khiến những người khác tại hội nghị cảm thấy nhàm chán.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (353): Giving an Effective Poster Presentation
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (29) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Geriatrics)
Trả lời câu hỏi tại hội nghị quốc tế

* Bạn không cần ngay lập tức đưa ra một đáp án trực tiếp. Bạn có thể nói rằng trước đó bạn chưa suy nghĩ về vấn đề này, bạn cần thời gian để suy nghĩ thêm.

* Trả lời chuẩn xác nhất trong khả năng có thể – bạn có thể trầm mặc vài phút rồi mới trả lời câu hỏi.

* Tránh kéo dài thời gian đối đáp giữa hai người, điều này sẽ khiến những người khác tại hội nghị cảm thấy nhàm chán.

* Nếu một người nghe nào đó muốn hỏi đáp, kiến nghị bạn sau buổi diễn thuyết mới thảo luận cùng người đó. Vì những người khác cũng cần có cơ hội phát ngôn.

* Nếu không ai có bất kì câu hỏi nào, nên lấy tiêu đề bài diễn thuyết làm chủ đề để thính giả tự chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, từ đó bắt đầu bàn luận với nhau.

* Diễn thuyết thử nội dung ngắn gọn trên khán đài. Đồng thời, nên chuẩn bị một vài slide và bài giảng có liên quan.

Source: Answering Audience Questions at Conferences (patthomson)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (353) Giving an Effective Poster Presentation
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (29) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Geriatrics)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Despite its alarming rate among the elderly population in developing countries, dementia receives relatively little attention from geriatricians.

Vấn đề nghiên cứu: Although the prevalence of dementia among the elderly is significant in studies involving hospital neurology and endocrinology departments, geriatrics departments generally tend to overemphasize acute illnesses while neglecting chronic ones, explaining why those departments fail to determine the prevalence of dementia as well as equip elderly caregivers with appropriate knowledge skills.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, according to a study involving a hospital neurology department, the prevalence of dementia in the elderly was 30%. Meanwhile, its prevalence nearly doubled (i.e. 50%) in an endocrinology department.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to thoroughly understand the prevalence of dementia in hospital geriatrics departments and related knowledge skills of those caregivers makes it extremely difficult for elderly patients suffering from this debilitating disease to receive early diagnosis and treatment.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s