5 chiến thuật giúp nghiên cứu sinh của bạn viết luận văn (part B)

Gò Cây Thị
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* 5 chiến thuật giúp nghiên cứu sinh của bạn viết luận văn (part B)
– Luận văn nghiên cứu sử dụng một phương pháp logic hoặc một phong cách viết nhất định. Giải thích vì sao dùng phong cách hoặc quy tắc cụ thể để viết một bài báo nghiên cứu hoặc một bài báo định kỳ.
– Trước tiên ngừng viết, bắt đầu thảo luận. Đối với một số người, thảo luận về nghiên cứu của mình dễ dàng hơn so với viết ra cách nghĩ của bản thân. Hỏi học sinh của bạn về nội dung nghiên cứu của họ và cách tiến hành. Một khi học sinh nghe được những bàn luận của bản thân, thường sẽ dễ dàng ghi nhớ và viết ra nội dung của cuộc thảo luận đó. Lần thảo luận này là một khởi đầu rất tốt cho việc viết luận văn.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (355): Wikipedia: Beneath the Surface
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (30) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Infectious Diseases)
5 chiến thuật giúp nghiên cứu sinh của bạn viết luận văn (part B)

* Luận văn nghiên cứu sử dụng một phương pháp logic hoặc một phong cách viết nhất định. Giải thích vì sao dùng phong cách hoặc quy tắc cụ thể để viết một bài báo nghiên cứu hoặc một bài báo định kỳ.

* Trước tiên ngừng viết, bắt đầu thảo luận. Đối với một số người, thảo luận về nghiên cứu của mình dễ dàng hơn so với viết ra cách nghĩ của bản thân. Hỏi học sinh của bạn về nội dung nghiên cứu của họ và cách tiến hành. Một khi học sinh nghe được những bàn luận của bản thân, thường sẽ dễ dàng ghi nhớ và viết ra nội dung của cuộc thảo luận đó. Lần thảo luận này là một khởi đầu rất tốt cho việc viết luận văn.

* Bắt đầu thành lập nhóm. Vì nghiên cứu có thể là một lộ trình độc lập, thành lập nhóm viết luận văn là một phương pháp rất tốt vì học sinh có thể bình phẩm luận văn của những người khác trong nhóm. Từ đó, phát triển kĩ năng viết của bản thân, học hỏi xem người khác làm thế nào tổ chức và viết luận văn nghiên cứu của họ.

* Đưa ra phản hồi cụ thể cho học sinh của bạn. Nói với học sinh của bạn rằng bạn đang đọc luận văn của họ. So với việc chỉnh sửa bài viết của học sinh, nói cho họ biết nên viết lại như thế nào sẽ tốt hơn. Vì việc biên tập, hiệu đính lại bài viết của học sinh có thể cản trở học sinh tự phát triển kĩ năng viết báo cáo khoa học. Nói cho học sinh biết họ có vấn đề gì, giúp họ độc lập hơn, thử tìm ra phương pháp viết luận văn chính xác, rõ ràng.
Source: 5 strategies to help your research student to write(thesiswhisperer)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (355) Wikipedia: Beneath the Surface
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (30) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Infectious Diseases)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Infectious disease outbreaks of influenza A represent a major public health concern. The influenza A virus can create different versions of mutant neuraminidase, the protein found on the surface of the virus, resulting in a situation in which unknown mutations of this protein have caused significant mortalities and warranting further attention.

Vấn đề nghiên cứu: Despite the considerable amount of attention paid to different mutated versions of neuraminidase (NA), research is lacking on all possible mutations of NA and their ability to resist ordinary NA inhibitors in consideration of the free binding energy value received after a mutated NA version and an antiviral drug molecule are bound to each other.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, until now, nine neuraminidase have been identified, and four NA inhibitors have been approved for use to combat the virus. As is well documented, a thousand point mutations of these nine NA types have been identified separately over the past two decades. Nevertheless, this amount of mutations is significantly smaller than the total number of mutant versions of neuraminidase that can appear worldwide. Moreover, their ability to resist the above four NA inhibitors remains unknown.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to more thoroughly elucidate all possible mutations of NA with respect to whether they are resistant to medications commonly administered to combat the virus makes it impossible to alleviate further patient suffering from the infectious disease caused by this virus and to ensure the reliability of available, ultimately increasing mortality rates.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s