Dùng thái độ tích cực viết một bài nghiên cứu tiếp theo (phần A)

Dinh Cô (toàn cảnh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Dùng thái độ tích cực viết một bài nghiên cứu tiếp theo (phần A)
– Viết là một bài luyện tập: tốc độ tập viết phải nhanh. Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy vạch ra mục tiêu và kết quả sẽ đạt được. Viết không phải chỉ là nhiệm vụ hành chính sau khi hoàn thành kế hoạch. Viết giúp cho việc nghiên cứu.
– Dựa trên nhu cầu, thiết lập một mục tiêu: không phải chỉ nói “Tôi đã làm 3 giờ đồng hồ” hoặc “đã nhập được 3 trang bài viết”.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (355): Wikipedia: Beneath the Surface
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (30) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Infectious Diseases)
Dùng thái độ tích cực viết một bài nghiên cứu tiếp theo (phần A)

* Viết là một bài luyện tập: tốc độ tập viết phải nhanh. Trước khi bạn bắt đầu viết, hãy vạch ra mục tiêu và kết quả sẽ đạt được. Viết không phải chỉ là nhiệm vụ hành chính sau khi hoàn thành kế hoạch. Viết giúp cho việc nghiên cứu.

* Dựa trên nhu cầu, thiết lập một mục tiêu: không phải chỉ nói “Tôi đã làm 3 giờ đồng hồ” hoặc “đã nhập được 3 trang bài viết”.

* Không chỉ tập trung vào “xuất bản”, tập trung thảo luận làm thế nào để các thông số và kết quả trong bài nghiên cứu của bạn sẽ giúp ích cho lĩnh vực của bạn và ảnh hưởng đối với sau này.

* Tạo áp lực cho bản thân viết bài không phải là cách tốt nhất, cho dù có một số người cho rằng khi có áp lực thì càng có động lực viết bài, khi bạn viết sẽ nảy ra nhiều ý tưởng.

* Viết là một quá trình không ngừng phát triển, nếu bạn cảm thấy chán nản, ngu ngốc và mệt mỏi để chứng minh rằng bạn thực sự đang viết, nếu bạn muốn thành công, thì bạn phải nổ lực làm việc. Bạn không phải chỉ là nói về bài viết. Bạn đang làm như vậy. Nếu bạn không cảm thấy rằng có một trở ngại về tri thức, thì chính là sự nổ lực của bạn chưa đủ.

Source: Ten Tips on How to Write Less Badly (chronicle)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (356) Picking Your Topic IS Research
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (30) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Infectious Diseases)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, in addition to identifying additional possible mutant versions of neuraminidase, notably NA1 and NA9, we should examine the ability of these newly discovered mutations to successfully resist four commonly used NA inhibitors (i.e. Zanamivir, Oseltamivir, Peramivir, and Laninamivir) by calculating the free binding energy and evaluating the values received. In contrast with previous studies, besides identifying other mutations of neuraminidase, the ability of these mutations to resist currently used NA inhibitors can also be determined by emphasizing the role of free binding energy.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the wild type version of each neuraminidase type can be bound to each of the four NA inhibitors. Various mutant versions of neuraminidase can then created by using Sybyl-X 2.0 software. Next, all received mutations can be introduced into the docking phase in order to bind with 4 NA inhibitors. Additionally, based on the docking scores obtained, the free binding energy values can be calculated. Moreover, whether an NA inhibitor can resist the virus with a neuraminidase mutated version can be determined.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the mutations created are newly identified mutations of neuraminidase. Furthermore, the ability of a mutant version of neuraminidase to resist an NA inhibitor can be determined based on the calculated binding free energy, implying whether further medication should be administered if the mutation appears.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the identified mutations, along with other previously identified NA mutations can significantly contribute to efforts to further identify possible mutant versions of this surface protein. Furthermore, the efficacy of four commonly used NA inhibitors on mutant neuraminidase versions can provide a valuable reference for the clinical use of those medications in the future to combat various diseases.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s