Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part A)

Gốm cổ ở Sài Gòn
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part A)
– Cùng đồng tác giả với những người có nhiều kinh nghiệm viết luận văn nghiên cứu.
– Hợp tác với các giáo sư, bạn sẽ được đáp lại bằng quyền đồng tác giả dựa trên những đóng góp công sức của bạn cho luận văn.
– Đừng kỳ vọng rằng luận văn đầu tiên của bạn sẽ là một nghiên cứu mang tính khai sáng.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359): How do readers find you now? (part two)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)
Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part A)

* Cùng đồng tác giả với những người có nhiều kinh nghiệm viết luận văn nghiên cứu.

* Hợp tác với các giáo sư, bạn sẽ được đáp lại bằng quyền đồng tác giả dựa trên những đóng góp công sức của bạn cho luận văn.

* Đừng kỳ vọng rằng luận văn đầu tiên của bạn sẽ là một nghiên cứu mang tính khai sáng.

* Bạn cần chấp nhận đăng một hoặc hai bài luận văn ngắn cho một tạp chí định kỳ ít danh tiếng hơn.

Source: Writing Advice for Grad Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359) (b) How do readers find you now? (part two)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the feasibility of combining Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum in vitro to treat hyperlipidemia, in which such a combination can also be studied in vivo for the first time in the literature.
Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the quality of Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum can be examined using {WHAT PROCEDURE?}. LD50 can then be determined based on an acute toxicity trial of mixing these two herbs. Next, total cholesterol, triglyceride, LDL-C and HDL-C can be evaluated after treating the hyperlipidemic-induced mice on a cholesterol diet.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the mixture of Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum can reduce total cholesterol, triglyceride, LDL-C level by approximately 30-35% and increasing the HDL-C level by {HOW MUCH?}.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can demonstrate the feasibility of combining not only Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum to treat hyperlipidemia but also many herbs as well, paving the way for clinical trials of a new pharmaceutical drug for commercialization.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s