Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part B)

Hướng dương
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part B)
– Nhận thức được hạn chế trong năng lực của bản thân, tự bản thân bạn không cách nào viết được một luận văn “hoàn mỹ”. Chỉ cần viết ra một tác phẩm tốt nhất có thể trong khả năng thời gian, tiền bạc, năng lực của bạn.
– Kì vọng bản thân được đối đãi như một đồng nghiệp, chứ không phải là cấp dưới. Nếu biểu hiện của bạn như một đồng nghiệp, bạn sẽ được đối đãi như một đồng nghiệp.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359): How do readers find you now? (part one)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)
Nghiên cứu sinh làm thế nào thực hiện nghiên cứu độc lập (part B)

* Nhận thức được hạn chế trong năng lực của bản thân, tự bản thân bạn không cách nào viết được một luận văn “hoàn mỹ”. Chỉ cần viết ra một tác phẩm tốt nhất có thể trong khả năng thời gian, tiền bạc, năng lực của bạn.

* Kì vọng bản thân được đối đãi như một đồng nghiệp, chứ không phải là cấp dưới. Nếu biểu hiện của bạn như một đồng nghiệp, bạn sẽ được đối đãi như một đồng nghiệp.

* Nếu trong lĩnh vực của mình, bạn đã có một nền tảng tốt, có thể giảm thiểu số bài giảng cần phải nghe một cách chọn lọc. Học hỏi làm thế nào để chủ động tư duy tích cực, chứ không phải nghe giảng một cách bị động.

* Khiến cho cố vấn nghiên cứu của bạn biết được bạn tiến hành những gì, chứ không cần thiết làm phiền họ quá mức.

* Ít nhất mỗi năm một lần, tự mình chủ động đệ trình từ 1 đến 2 trang báo cáo tiến độ nghiên cứu.

Source: Advice for Graduate Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (359) How do readers find you now? (part one)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (32) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Traditional Chinese medicine)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Of the various approaches to treat hyperlipidemia, a variety of herbs have received considerable attention in traditional Chinese medicine, including Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum.

Vấn đề nghiên cứu: However, previous research has seldom examined the feasibility of combining these two herbs to treat hyperlipidemia.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, Wu et al. (2010) investigated how to treat obesity and hyperlipidemia by administering a Folium Nelumbinis extract rich flavonoid in mice with 20% oil and 0.5% cholesterol diet. After six weeks, total cholesterol and triglyceride decreased 23.99% and 14.74%, respectively.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu
: The inability to more thoroughly elucidate the effects of combining Folium Nelumbinis and Radix Polygonum multiflorum to treat hyperlipidemia makes it impossible to fully understand the merits and limitations of mixing these herbs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s