Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part B)

Hoa muống biển
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part B)
– Nếu bài viết của bạn không tệ, có thể xuất bản nó như một bài báo mang tính phê bình. Nếu bài báo được chấp nhận và xuất bản, chứng tỏ bạn đã chọn lựa chính xác lĩnh vực nghiên cứu.
– Xuất bản luận văn nghiên cứu của bạn thành một loạt bài báo để làm luận văn thạc sĩ hoặc luận văn tiến sĩ.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (360): Research Poster Design Tutorial / Layout
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Cancer)
Làm thế nào làm cộng tác viên cho luận văn nghiên cứu trong giai đoạn sớm? (part B)

* Nếu bài viết của bạn không tệ, có thể xuất bản nó như một bài báo mang tính phê bình. Nếu bài báo được chấp nhận và xuất bản, chứng tỏ bạn đã chọn lựa chính xác lĩnh vực nghiên cứu.

* Xuất bản luận văn nghiên cứu của bạn thành một loạt bài báo để làm luận văn thạc sĩ hoặc luận văn tiến sĩ.

* Khi bạn viết luận văn nghiên cứu đầu tiên, hãy đọc “Elements of Style” (tác phẩm của Strunk và White). Sau đó, tối thiểu mỗi ba hoặc bốn năm tiếp theo đọc lại một lần.

* Trước khi trình, mời chuyên gia đến giúp bạn bình phẩm luận văn, ý tưởng và cách tổ chức luận văn.

Source: Writing Advice for Grad Students (insidehighered)

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/3-7-xac-dinh-huong-tuong-lai-va-thach-thuc-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (360) Research Poster Design Tutorial / Layout
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (33) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Cancer)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As colorectal cancer (CRC) is a leading cause of cancer-related deaths in Vietnam, chemotherapy has been widely administered in recent decades to improve the prognosis of those patients. As a well-established marker, the KRAS mutation in CRC can accurately predict tumor responsiveness, especially involving the use of anti-EGFR antibodies cetuximab and panitumumab.

Vấn đề nghiên cứu: However, previous studies have seldom elucidated the mechanism of KRAS mutation in anti-EGFR poor response CRC, especially the incidence of this mutation among Vietnamese.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu
: For instance, according to recent studies, not all KRAS mutation types respond to anti-EGFR therapy at the same level; mutation in codon 13 has a better prognosis than that in other sites. Additionally, previous studies from 2011 on a Vietnamese population indicated that 30-40% of CRC patients have KRAS mutations, while only one study investigated the correlation between KRAS mutations and their clinicopathological features.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to thoroughly elucidate the KRAS mutation makes it extremely difficult for physicians to determine the most effective target therapy for CRC patients, ultimately leading to a poor disease prognosis.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s